Good Job! Hospitality in Studiereader | startpakket

Good Job! Hospitality in Studiereader | startpakket

Vak Engels
Doelgroep mbo
Niveau mbo-niveau 2, mbo-niveau 3, mbo-niveau 4
ISBN 978-94-63263-740
Prijs 12 maanden - € 36,00
Opmerking Docentenlicentie is kosteloos verkrijgbaar., Reeds verschenen.
Meer informatie

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Good Job! Hospitality in Studiereader is speciaal is ontwikkeld voor studenten die een hospitality-opleiding volgen. De methode is volledig afgestemd op de kwalificatiedossiers voor hospitality-opleidingen leidinggevende of medewerker travel & hospitality en frontofficemanager of -medewerker. Communicatie staat centraal, zodat studenten leren zich passend uit te drukken in uiteenlopende situaties, zowel tegenover gasten als tegenover collega’s en leidinggevende.

Ter introductie van deze nieuwe lesmethode, stellen we Good Job! Hospitality in Studiereader tijdelijk kosteloos beschikbaar voor docenten en studenten in hospitality-opleidingen. Lees meer over deze actie.

Het startpakket Good Job! Hospitality in Studiereader bestaat uit:

Good Job! Hospitality in Studiereader
Online methode

Good Job! Hospitality in StudiereaderGood Job! Hospitality in Studiereader

De geheel Engelstalige methode bevat Cases die zijn opgebouwd rond een specifiek thema, zoals een hotel of resort. Binnen een Case werkt de student aan Tasks die onderdeel zijn van een doorlopend verhaal: de customer journey. Elke Case wordt afgesloten met een Final Task waarin de student alles wat hij in die Case geleerd heeft in praktijk brengt.

Zeer communicatieve methode
De methode schenkt veel aandacht aan de vaardigheden spreken en gesprekken voeren. Communicatie staat centraal, zodat studenten leren zich passend uit te drukken in uiteenlopende situaties.

Uitdagende, afwisselende en praktijkgerichte taaloefeningen
Studenten gaan aan de slag met teksten die geheel zijn toegespitst op de praktijk. Ze verwerken bijvoorbeeld informatie uit luisteropdrachten direct in opdrachten die nauw aansluiten bij de praktijk.

Extra online oefenen
Vinden studenten specifieke grammatica-onderdelen lastig of willen ze zich goed voorbereiden op hun examens? Dan kunnen ze extra online oefenen met First Aid Course Of English (FACE) en Examencoach Engels.

Spraakherkenning
Oefenen met spreken en gesprekken voeren

Spraakherkenning

spraakherkenning Uitgeverij Deviant

Studenten krijgen in Studiereader toegang tot een vernieuwende functionaliteit voor spraakherkenning. Hiermee oefenen zij op een interactieve manier met communicatieve vaardigheden. Zo kunnen zij altijd en overal oefenen met spreken en gesprekken voeren, waarbij spraakherkenning en een realistische oefenomgeving worden gebruikt om tot een optimaal leerresultaat te komen.

First Aid Course Of English (FACE)
Online oefen- en toetsprogramma

First Aid Course of English FACE

First Aid Course Of English (FACE)

First Aid Course of English (FACE) is een remediërend oefen- en toetsprogramma Engelse grammatica op de niveaus A1, A2, B1 en B2. Het programma behandelt grammatica-onderwerpen waarmee studenten doorgaans veel moeite hebben. De student werkt in het programma in zijn eigen tempo aan onderwerpen die hij nog niet helemaal onder de knie heeft. FACE zorgt voor een efficiënte toetsing per onderwerp.

Examencoach Engels
Online examentrainer

Examencoach Engels

Examencoach Engels

Examencoach Engels is een digitale examentrainer die de student voorbereidt op het centraal examen (CE) Engels. Examencoach biedt binnen één pakket oefen- en proefexamens op A1, A2, B1 en B2-niveau voor de vaardigheden lezen en luisteren. Examencoach Engels simuleert het CE nauwkeurig: de opmaak, de vraagstelling en de werking zijn volledig afgestemd op het officiële examen.