De vernieuwingen van Startrekenen Vooraf

Startrekenen Vooraf is vernieuwd! Vanaf schooljaar 2024-2025 kun je aan de slag met deze nieuwe versie van onze rekenmethode voor het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Wat er allemaal is veranderd? We zetten het voor je op een rij.

De vernieuwingen van Startrekenen Vooraf

Startrekenen Vooraf is vernieuwd! Vanaf schooljaar 2024-2025 kun je aan de slag met deze nieuwe versie van onze rekenmethode voor het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Wat er allemaal is veranderd? We zetten het voor je op een rij.

Nieuwe stijl
De leerwerkboeken van Startrekenen Vooraf hebben een mooie metamorfose ondergaan. De nieuwe covers hebben een volwassenere uitstraling
en het binnenwerk is een stuk rustiger: door nieuwe afbeeldingen en zachtere kleuren te gebruiken worden leerlingen minder snel afgeleid.

Functionele start van het hoofdstuk
De nieuwe stijl wordt ook functioneel ingezet. Zo kunnen leerlingen bij de start van ieder hoofdstuk nu zien wat ze in het betreffende hoofdstuk gaan leren en in welke volgorde. Bovendien activeert het leerlingen om in gesprek te gaan over de lesstof. De startopdracht komt te vervallen.

Didactische aanpassing: Cijferend rekenen
In de huidige versie van Startrekenen Vooraf bieden we kolomsgewijs rekenen aan. Na feedback van docenten en door nieuwe didactische inzichten hebben we besloten om dit kolomsgewijs rekenen in het vernieuwde Startrekenen Vooraf te vervangen door cijferend rekenen. Deze manier van rekenen is effectiever en minder foutgevoelig dan kolomsgewijs rekenen. Cijferend rekenen werkt altijd. Bovendien krijgen leerlingen hiermee de tijd om één specifieke rekenstrategie aan te leren, in plaats van te schipperen tussen twee manieren. Mocht je toch willen vasthouden aan kolomsgewijs optellen en aftrekken? Geen zorgen, want uitleg hierover en bijbehorende werkbladen blijven beschikbaar als extra downloadbaar materiaal. 

Meer herhaling
Om een rekenvaardigheid blijvend aan te leren is herhaling onmisbaar. Daarom krijgen je leerlingen ­­nog meer dan in de huidige versie van Startrekenen Vooraf de mogelijkheid om de lesstof te herhalen. Dat doen ze door per hoofdstuk online herhalingsoefeningen te maken, waarin ze extra oefenen met rekenvaardigheden die ze eerder hebben aangeleerd én waarin ze binnen een relevante context meerdere rekenvaardigheden combineren.

Meer docentenmateriaal
Je bent van Startrekenen Vooraf gewend dat er veel docentenmateriaal is waarmee je je lessen vorm kunt geven. In de nieuwe versie van Startrekenen Vooraf is dit docentenmateriaal uitgebreid. Want naast de docentenhandleiding is er nu per hoofdstuk een PowerPoint beschikbaar. Deze kun je gebruiken als leidraad voor het hoofdstuk. Elke PowerPoint begint met een werkvorm om klassikaal met je leerlingen het hoofdstuk op te starten. Daarnaast kom je bij elke paragraaf suggesties voor opdrachten tegen om de betreffende paragraaf te beginnen en af te sluiten. Zo kun je een herhalingsoefening doen of een diagnostische vraag stellen.

Online extra oefenen
De nieuwe versie van Startrekenen Vooraf biedt je leerlingen volop de kans om aanvullend te oefenen. In de leerwerkboeken staat aangegeven waar wij denken dat het verstandig is om eerst extra te oefenen voordat je leerlingen verdergaan met de volgende stap in de leerlijn. Via een link kom je meteen bij de juiste online oefeningen uit. Op deze manier sluit het aan bij onze uitgangspunten van de didactiek van Startrekenen Vooraf: leerlingen zijn kennis aan het opbouwen en kunnen beter niet verder gaan als ze een vaardigheid voorafgaand in de leerlijn nog niet voldoende onder de knie hebben. Je kunt de leerwerkboeken van Startrekenen Vooraf ook bestellen zonder extra online oefenmateriaal. Natuurlijk bieden de leerwerkboeken ook dan de volledige leerlijn.

Bestel een docentenexemplaar 
Wil je alle vernieuwingen zelf zien? Bestel dan een nieuw docentenexemplaar. Let wel op: de verwijzingen naar de online oefeningen zullen pas aan het begin van het nieuwe schooljaar te gebruiken zijn.