De vijf loopbaancompetenties in Focus

Het vak loopbaan in het mbo is van essentieel belang voor de toekomst van studenten. Daarom hebben wij de loopbaanmethode Focus ontwikkeld. Met deze methode kun je studenten helpen om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Dat doen ze aan de hand van vijf loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. Deze competenties komen veelvuldig aan bod in Focus. Hoe? Je leest het hieronder.

De vijf loopbaancompetenties in Focus

woensdag, 1 september, 2021

Het vak loopbaan in het mbo is van essentieel belang voor de toekomst van studenten. Daarom hebben wij de loopbaanmethode Focus ontwikkeld. Met deze methode kun je studenten helpen om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Dat doen ze aan de hand van vijf loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. Deze competenties komen veelvuldig aan bod in Focus. Hoe? Je leest het hieronder.

Sinds Marinka Kuijpers de vijf loopbaancompetenties formuleerde, zijn ze onmisbaar geworden binnen het loopbaanonderwijs. Sterker nog: het is wettelijk verplicht om de loopbaancompetenties op te nemen in LOB-lessen in het mbo. Daarom vormen ze de basis van onze loopbaanmethode Focus. Aan de hand van acht thema’s ontwikkelen studenten de loopbaancompetenties. Alle competenties komen diverse keren aan bod, waardoor de student kan voortbouwen op wat hij heeft geleerd. Dankzij een digitale competentiescan aan het begin en einde van de methode krijgen studenten inzicht in hoezeer hun competenties zijn ontwikkeld.

Maar hoe doen ze dat in Focus precies, het ontwikkelen van de loopbaancompetenties? We leggen het je per competentie uit.

 

loopbaancompetenties

Kwaliteitenreflectie

Bij kwaliteitenreflectie – ook wel capaciteitenreflectie genoemd – kijken studenten naar zichzelf: welke kwaliteiten hebben ze? En op welke manier komen die van pas in hun verdere loopbaan? Focus helpt studenten een volledig beeld te krijgen van hun kwaliteiten. Bijvoorbeeld door een kernkwadrant te maken: een overzicht van een kernkwaliteit, valkuil, allergie én uitdaging. Daarnaast doen studenten 360 gradenfeedback, waarbij verschillende mensen in hun omgeving feedback geven op hun vaardigheden. Zo kunnen ze nagaan of hun zelfbeeld overeenkomt met wat anderen van hen vinden en ontdekken ze misschien wel nieuwe talenten.

Motievenreflectie

Bij motievenreflectie staat centraal welke wensen en waarden studenten belangrijk vinden voor hun loopbaan. Studenten denken na over wat hen drijft en waarom ze bepaalde loopbaankeuzes wel of niet zouden maken. In Focus wordt de tijd genomen voor de motievenreflectie, zodat studenten echt door kunnen dringen tot hun drijfveren. Studenten beginnen door na te denken over waar ze blij van worden en wat hun persoonlijke interesses zijn. Uiteindelijk brengen ze de ambities, waarden en motieven in kaart die relevant zijn voor hun loopbaan.

Werkexploratie

Hoe ziet de droombaan van studenten eruit? Welk soort werk past bij hen en welke aspecten van dat werk spreken studenten aan? Met deze vragen gaan ze aan de slag in de loopbaancompetentie werkexploratie. Focus helpt hen om antwoord te vinden op die vragen. Bijvoorbeeld door een mindmap te maken van de ideale baan, te reflecteren op stage-ervaringen en een beroepenspel te spelen.

Loopbaansturing

Wat moet ik doen om te worden wat ik wil? En hoe kan ik zelf sturing geven aan mijn loopbaan? Deze vragen stellen studenten aan zichzelf bij de competentie loopbaansturing. Focus reikt ze daarvoor verschillende handvatten aan. Zo leren ze om geschikte vacatures te vinden en oefenen ze met het voeren van een sollicitatiegesprek. Daarnaast denken ze na over een plan B: hoe stellen ze hun  loopbaanplan bij als hun eerste keuze niet uitpakt zoals ze hadden gehoopt?

Netwerken

Contacten opbouwen en onderhouden: het is een belangrijke competentie op de arbeidsmarkt. Hoe netwerk je? En vooral: op welke manier is netwerken prettig voor jou? In Focus staan studenten stil bij het belang van een groot netwerk en oefenen ze zelf met netwerken. Focus helpt hen te bepalen welke mensen ze moeten benaderen om hun doelen te bereiken en op welke manier ze dat het best kunnen doen.

Meer weten?

Binnen de vijf loopbaancompetenties komen er nog veel meer onderwerpen aan bod in Focus. Ben je benieuwd welke? Kijk dan eens op onze website of vraag een voorlichting aan!