#Trending: Inclusief taalgebruik op school

Het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft afgelopen week een taalgids gepubliceerd met daarin tips voor inclusief taalgebruik in het onderwijs. Wat vinden jouw studenten van deze taalgids? Bespreek het in de klas.

#Trending: Inclusief taalgebruik op school

dinsdag, 18 april, 2023

Het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft afgelopen week een taalgids gepubliceerd met daarin tips voor inclusief taalgebruik in het onderwijs. Wat vinden jouw studenten van deze taalgids? Bespreek het in de klas.

Het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft afgelopen week een taalgids gepubliceerd met daarin tips voor inclusief taalgebruik in het onderwijs. Het doel? Voorbeelden geven van woorden die we kunnen gebruiken om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Taal heeft namelijk de macht om mensen buiten te sluiten of te stereotyperen. Volgens het LAKS is de gepubliceerde lijst geen lijst met verboden, maar is het een lijst met tips.

Wat vinden jouw studenten van deze taalgids? Welke gegeven tips vinden zij belangrijk of juist niet? En hebben ze zelf nog woorden of ideeën die kunnen zorgen voor inclusiever onderwijs? Gebruik deze lestip en bespreek het in de klas.

 1. Leid het onderwerp in en geef aan dat er door het LAKS een woordenlijst is opgesteld met tips voor inclusiever onderwijs.
 2. Bekijk het filmpje ‘Geen ‘jongens en meisjes’ of brandweerman: LAKS presenteert een inclusieve taalgids voor scholen’ (WNL, 12 april 2023).
 3. Neem een aantal taalsuggesties met elkaar door en bespreek of je studenten de suggesties nuttig vinden.
  Voorbeelden van suggesties zijn:
  – ‘mbo-, hbo- en wo-opgeleiden’ in plaats van ‘hoog- en laagopgeleiden’
  – ‘mbo-studenten’ in plaats van ‘mbo-leerlingen’
  – ‘onderwijsrichtingen’ in plaats van ‘onderwijsniveaus’
  – ‘leerlingen met een handicap’ in plaats van ‘gehandicapte leerlingen’
  – ‘brandweerkracht’ in plaats van ‘brandweerman of -vrouw’
  – ‘doubleren’ in plaats van ‘zittenblijven’
 4. Bespreek de volgende vragen in de klas:
  – Wat houdt inclusief onderwijs voor jou in?
  – Vind jij inclusief onderwijs belangrijk? Leg uit waarom wel of niet.
  – Wat helpt volgens jou om het onderwijs bij jullie op school inclusiever te maken?
 5. Sluit de les af door met elkaar te bespreken wat jullie vinden van de taalgids die door het LAKS is bedacht. Zouden de tips ook aandacht moeten krijgen bij jullie op school?

Schrijf je in voor de Trending-nieuwsbrief en ontvang de volgende lesbrief kosteloos in je mailbox.