De vier dimensies van burgerschap

Studenten in het mbo krijgen niet alleen vakkennis aangeleerd om te worden klaargestoomd voor een beroep of vervolgopleiding. Ook worden ze voorbereid op hun rol in de samenleving. Het kernvak bij dit aspect van het mbo? Burgerschap. Aan de hand van vier dimensies ontwikkelen studenten alle belangrijke burgerschapsvaardigheden om actief mee te doen in de maatschappij. Wat houden die vier dimensies precies in? En op welke manier behandelen we ze in onze burgerschapsmethodes?

De vier dimensies van burgerschap

woensdag, 9 juni, 2021

Studenten in het mbo krijgen niet alleen vakkennis aangeleerd om te worden klaargestoomd voor een beroep of vervolgopleiding. Ook worden ze voorbereid op hun rol in de samenleving. Het kernvak bij dit aspect van het mbo? Burgerschap. Aan de hand van vier dimensies ontwikkelen studenten alle belangrijke burgerschapsvaardigheden om actief mee te doen in de maatschappij. Wat houden die vier dimensies precies in? En op welke manier behandelen we ze in onze burgerschapsmethodes?

Alle vier de dimensies van burgerschap zijn verweven in al onze burgerschapsmethodes: Burgerschap Compact, Schokland en Kies. Maar hoe precies? In deze blog laten we telkens per dimensie zien hoe deze terugkomt in een van onze methodes. Bij elke dimensie geven we je een voorbeeld van hoe die in een van onze methodes aan bod komt. Zo krijg je niet alleen een goed beeld van de inhoud van de dimensie, maar ook van de manier waarop ze worden behandeld in onze methodes.

De sociaal-maatschappelijke, politiek-juridische en economische dimensie, en de dimensie vitaal burgerschap. Deze vier dimensies vormen de ruggengraat van het vak burgerschap in het mbo, de basis van de lesstof.

sociaal-maatschappelijke dimensie burgerschap

Sociaal-maatschappelijke dimensie

Actief bijdragen aan een gemeenschap: dat is de kern van de sociaal-maatschappelijke dimensie. Studenten kijken naar hun eigen gedrag binnen hun woon- en leefomgeving: thuis, op school en bijvoorbeeld op de sportvereniging. Ze denken na over uiteenlopende onderwerpen: van identiteit tot cultuurverschillen, van discriminatie tot veiligheid. In onze methode Schokland komen alle belangrijke sociaal-maatschappelijke begrippen voorbij en gaan studenten aan de slag met opdrachten over actuele kwesties, die aanzetten tot kritisch denken. Zo denken ze na over taboes in hun omgeving, verdiepen ze zich in het verband tussen groepsdruk en schulden, en maken ze opdrachten over het herkennen van nepnieuws.

Politiek-juridische dimensie

Wat is de waarde van een democratie? Wat is de rol van de overheid? Hoe werkt het politieke systeem in Nederland – op nationaal, regionaal én gemeentelijk niveau – en in de wereld? En wat is het belang van een rechtsstaat? Naar al deze vragen kijken je studenten in de politiek-juridische dimensie. Zo komen ze meer te weten over de besluitvorming binnen de politiek én ontdekken ze welke rol zij daar zelf in kunnen spelen. Met de praktische, afwisselende opdrachten van onze methode Kies ervaren je studenten onder andere hoe een democratie werkt, door een stemming in de Tweede Kamer na te spelen. Ook leren ze over rechtspraak door zich in te leven in de rol van een rechter. Dat doen ze zelfstandig, in groepjes én klassikaal.

Politiek-juridische dimensie burgerschap tweede kamer
Economische dimensie burgerschap

Economische dimensie

De economische dimensie draait om het werkende leven van de student en zijn rol als consument. Je studenten leren hoe de verzorgingsstaat werkt, wat je rechten als werknemer zijn en hoe je verstandig met geld om kunt gaan. In Burgerschap Compact doen studenten dat online en zelfstandig. De economische dimensie is in deze compacte methode, net als de andere drie dimensies, geïntegreerd in taken die betekenisvol zijn voor jongeren. Taken waar studenten iets aan hebben in hun toekomstige beroep én hun dagelijks leven. Zo ontdekken ze wat er in een arbeidsovereenkomst staat en maken ze een begroting om zicht te krijgen op hun inkomsten en uitgaven. Ook bedenken ze hoe je als consument weloverwogen keuzes maakt en verdiepen ze zich in voorbeelden van duurzame productie. Allemaal nuttige onderwerpen die aansluiten op de praktijk.

Dimensie vitaal burgerschap

Vitaal burgerschap: alles wat te maken heeft met je gezondheid en leefstijl. Hoe ga je om met alle verleidingen in de supermarkt? En wat kun je doen als je last hebt van psychische problemen? In deze dimensie reflecteren je studenten op eigen keuzes en denken ze na over hoe ze een gezonde leefstijl kunnen stimuleren. In onze methode Kies doen ze dat op een praktische manier. Via prikkelende opdrachten nodig je je studenten uit om eigen ervaringen te delen, oplossingen te bedenken voor problemen en met elkaar in gesprek te gaan over dilemma’s in de samenleving. Ze bedenken bijvoorbeeld met elkaar wat je kunt doen als je te maken krijgt met seksueel overschrijdend gedrag. Of ze gaan in gesprek over het al dan niet legaliseren van wiet. Zo draag je meteen bij aan de ontwikkeling van hun kritische denkvaardigheden.

Vitaal burgerschap dimensie
Wereldburgerschap

Extra dimensie: Wereldburgerschap

Extra bij onze burgerschapsmethodes is de dimensie wereldburgerschap. Hierin leren je studenten alles over mensenrechten, mondiale problemen en internationale samenwerking en verhoudingen. Al onze methodes behandelen wereldburgerschap, elk op hun eigen manier.

Nieuwsgierig naar meer?

Ben je nieuwsgierig naar meer voorbeelden van de manier waarop de dimensies zijn verweven in onze burgerschapsmethodes? Of ben je benieuwd naar welke methode burgerschap past bij jou en je studenten? We denken graag met je mee. Vraag een voorlichting aan of mail onze vakvoorlichter Willemien.