Testen en toetsen met Startrekenen MBO

Door toetsen eerst te gebruiken als leer- en oefenmomenten en daarna pas als formeel meetmoment, onthouden én begrijpen studenten de lesstof veel beter. Daarom bieden wij in onze nieuwe rekenmethode Startrekenen MBO, die helemaal voldoet aan de nieuwe rekeneisen, zowel formatieve als summatieve toetsen aan.

Testen en toetsen met Startrekenen MBO

donderdag, 27 oktober, 2022

Door toetsen eerst te gebruiken als leer- en oefenmomenten en daarna pas als formeel meetmoment, onthouden én begrijpen studenten de lesstof veel beter. Daarom bieden wij in onze nieuwe rekenmethode Startrekenen MBO, die helemaal voldoet aan de nieuwe rekeneisen, zowel formatieve als summatieve toetsen aan.

In schooljaar 2022-2023 zijn de nieuwe rekeneisen ingegaan. Deze eisen gelden voor alle studenten die in dit jaar zijn gestart met hun opleiding. Voor ons was dit de aanleiding om een geheel nieuwe rekenmethode te ontwikkelen: Startrekenen  MBO. Niet alleen is deze methode helemaal in lijn met de nieuwe rekeneisen, ook hebben we de kans aangegrepen om er de nieuwste didactische ontwikkelingen in te verwerken. Zo kan een docent in Startrekenen MBO exit-tickets gebruiken om formatief te toetsen. Op die manier wordt toetsing ingezet als leer- en oefenstrategie. Na voldoende formatieve toetsen is het tijd voor summatieve toetsing.

Wil je meer weten over onze visie op testen en toetsen en hoe wij die hebben toegepast in Startrekenen MBO?

startrekenen mbo - nieuwe rekeneisen