Starttaal Entree | nieuwe methode Nederlands van 1F naar 2F

Starttaal Entree is de eerste methode Nederlands speciaal voor mbo-studenten die een entreeopleiding volgen. De methode is ook geschikt voor leerlingen in de bovenbouw van het praktijkonderwijs die een entreeopleiding volgen of goed voorbereid willen zijn op een overstap naar het mbo. Starttaal Entree is beschikbaar als boek en als online methode op ons digitale methodeplatform Studiereader.

Starttaal Entree | nieuwe methode Nederlands van 1F naar 2F

vrijdag, 27 augustus, 2021

Starttaal Entree is de eerste methode Nederlands speciaal voor mbo-studenten die een entreeopleiding volgen. De methode is ook geschikt voor leerlingen in de bovenbouw van het praktijkonderwijs die een entreeopleiding volgen of goed voorbereid willen zijn op een overstap naar het mbo. Starttaal Entree is beschikbaar als boek en als online methode op ons digitale methodeplatform Studiereader.

Nieuwe methode Nederlands van 1F naar 2F

Starttaal Entree bestaat uit drie thema’s die elk volgens een vaste takenstructuur zijn opgebouwd:
Thema 1 | Vrije tijd
Thema 2 | Vervoer
Thema 3 | Wonen

Maar dat is nog niet alles: wij bieden Thema 4 | Werk als bonusthema aan. Dit thema kun je gratis als (invulbare) pdf downloaden via onze digitale leeromgeving Studiemeter. Voor studenten die geheel digitaal met Starttaal Entree in Studiereader aan de slag gaan, is dit vierde thema ook vanaf 1 oktober in Studiereader beschikbaar.

Wil je meer weten over Starttaal Entree? Neem contact op met onze vakvoorlichter Timon Sloos via [email protected] en/ of bestel het kennismakingsthema. 

werken in Studiereader
 

Starttaal Entree Online

Het aanvullend online oefen- en toetsprogramma Starttaal Entree Online leveren we gefaseerd op. Thema 1 staat inmiddels live en de oefeningen en deeltoetsen bij Thema 2 | Vervoer zullen snel volgen. We zullen nieuwe live content per thema op tijd bij gebruikers aankondigen via een nieuwsbericht op Studiemeter.

Starttaal Entree Online biedt per thema aanvullend online oefen- en toetsmateriaal. De oefeningen en toetsen sluiten aan bij de lesstof, die per taak wordt behandeld. Vanuit het leerwerkboek wordt ook naar dit oefen- en toetsmateriaal verwezen, omdat de student/leerling altijd over een pakket beschikt. Dit pakket bestaat of uit een papieren leerwerkboek + Starttaal Entree Online op Studiemeter óf de digitale variant van de methode in Studiereader + Starttaal Entree Online op Studiemeter.

Studenten en leerlingen gaan in Starttaal Entree Online aan de slag met Lezen, Luisteren en Taalverzorging. Daarna zullen we ook aanvullend oefenmateriaal voor Schrijven ontwikkelen, denk aan het invullen van een formulier, het schrijven van een zakelijke brief of informerend artikel.

Aanvullende links en downloads bij Starttaal Entree

In aanvulling op de papieren variant van Starttaal Entree is er ook een antwoordmodel beschikbaar in Studiemeter. Die kun je met behulp van jouw docentenaccount downloaden via de Links & Downloads van Starttaal Entree Online. 

In de digitale variant van de methode in Studiereader zijn de antwoorden geïntegreerd in de opdrachten: opdrachten worden door het systeem automatisch gevalideerd (vaak met verbetermogelijkheid) of moeten zelf door de student/leerling worden nagekeken aan de hand van een voorbeeldantwoord.

Testen en toetsen

In Starttaal Entree werken studenten en leerlingen binnen een thema en per taak aan concrete leerdoelen. In een Starttaak wordt per thema aandacht besteed aan deze leerdoelen en in elke taak gaat de student met een logisch cluster van leerdoelen aan de slag. In een eindopdracht per taak kan de student/leerling aantonen wat hij heeft geleerd.

Voor de vaardigheden lezen, luisteren en schrijven zullen wij aanvullende beslistoetsen ontwikkelen. Denk aan een toets voor zoekend en intensief lezen, kritisch luisteren en het schrijven van een formele brief of een informerend artikel. Deze toetsen komen in de maand oktober beschikbaar, een aanvullende planning voor de oplevering hiervan volgt zo snel mogelijk.