Starttaal Entree | nieuwe methode Nederlands van 1F naar 2F

Starttaal Entree is de eerste methode Nederlands speciaal voor mbo-studenten die een entreeopleiding volgen. De methode is ook geschikt voor leerlingen in de bovenbouw van het praktijkonderwijs die een entreeopleiding volgen of goed voorbereid willen zijn op een overstap naar het mbo. Starttaal Entree is beschikbaar als boek en als online methode op ons digitale methodeplatform Studiereader.

Starttaal Entree | nieuwe methode Nederlands van 1F naar 2F

vrijdag, 27 augustus, 2021

Starttaal Entree is de eerste methode Nederlands speciaal voor mbo-studenten die een entreeopleiding volgen. De methode is ook geschikt voor leerlingen in de bovenbouw van het praktijkonderwijs die een entreeopleiding volgen of goed voorbereid willen zijn op een overstap naar het mbo. Starttaal Entree is beschikbaar als boek en als online methode op ons digitale methodeplatform Studiereader.

Nieuwe methode Nederlands van 1F naar 2F

Starttaal Entree bestaat uit drie thema’s die elk volgens een vaste takenstructuur zijn opgebouwd:
Thema 1 | Vrije tijd
Thema 2 | Vervoer
Thema 3 | Wonen

Maar dat is nog niet alles: wij bieden Thema 4 | Werk als bonusthema aan. Dit thema kun je gratis als (invulbare) pdf downloaden via onze digitale leeromgeving Studiemeter. Voor studenten die geheel digitaal met Starttaal Entree in Studiereader aan de slag gaan, is dit vierde thema ook vanaf 1 oktober in Studiereader beschikbaar.

Wil je meer weten over Starttaal Entree? Neem contact op met onze vakvoorlichter Timon Sloos via [email protected] en/ of bestel het kennismakingsthema. 

werken in Studiereader
 

Starttaal Entree Online

Het aanvullend online oefen- en toetsprogramma Starttaal Entree Online leveren we gefaseerd op. Thema 1 staat inmiddels live en de oefeningen en deeltoetsen bij Thema 2 | Vervoer zullen snel volgen. We zullen nieuwe live content per thema op tijd bij gebruikers aankondigen via een nieuwsbericht op Studiemeter.

Starttaal Entree Online biedt per thema aanvullend online oefen- en toetsmateriaal. De oefeningen en toetsen sluiten aan bij de lesstof, die per taak wordt behandeld. Vanuit het leerwerkboek wordt ook naar dit oefen- en toetsmateriaal verwezen, omdat de student/leerling altijd over een pakket beschikt. Dit pakket bestaat of uit een papieren leerwerkboek + Starttaal Entree Online op Studiemeter óf de digitale variant van de methode in Studiereader + Starttaal Entree Online op Studiemeter.

Studenten en leerlingen gaan in Starttaal Entree Online aan de slag met Lezen, Luisteren en Taalverzorging. Daarna zullen we ook aanvullend oefenmateriaal voor Schrijven ontwikkelen, denk aan het invullen van een formulier, het schrijven van een zakelijke brief of informerend artikel.

Aanvullende links en downloads bij Starttaal Entree

In aanvulling op de papieren variant van Starttaal Entree is er ook een antwoordmodel beschikbaar in Studiemeter. Die kun je met behulp van jouw docentenaccount downloaden via de Links & Downloads van Starttaal Entree Online. 

In de digitale variant van de methode in Studiereader zijn de antwoorden geïntegreerd in de opdrachten: opdrachten worden door het systeem automatisch gevalideerd (vaak met verbetermogelijkheid) of moeten zelf door de student/leerling worden nagekeken aan de hand van een voorbeeldantwoord.

Testen en toetsen

In Starttaal Entree werken studenten en leerlingen binnen een thema en per taak aan concrete leerdoelen. In een Starttaak wordt per thema aandacht besteed aan deze leerdoelen en in elke taak gaat de student met een logisch cluster van leerdoelen aan de slag. In een eindopdracht per taak kan de student/leerling aantonen wat hij heeft geleerd.

Voor de vaardigheden lezen, luisteren en schrijven zullen wij aanvullende beslistoetsen ontwikkelen. Denk aan een toets voor zoekend en intensief lezen, kritisch luisteren en het schrijven van een formele brief of een informerend artikel. Deze toetsen komen in de maand oktober beschikbaar, een aanvullende planning voor de oplevering hiervan volgt zo snel mogelijk.

Gerelateerde nieuwsberichten

27-08-2021

Het was een race tegen de klok, maar zowel het Starttaal Vooraf leerwerkboek deel A als het bijbehorende gedrukte Starttaal Vooraf taalportfolio deel A zijn op 9 augustus voor druk gegaan en worden zo snel mogelijk uitgeleverd aan de scholen die deze methode besteld hebben. Naar verwachting gebeurt dit in de week van 6 september.

07-07-2021

Je kent onze methodes als didactisch sterke en betrouwbare producten. Maar alle ideeën, drijfveren en vooral mensen achter deze producten ken je misschien nog niet. Wat drijft hen in hun werk? En wat vinden ze eigenlijk van de methodes die ze maken? Je komt het te weten in ‘Het gezicht achter …’, een reeks van interviews met onze methodemakers: enthousiaste, deskundige Devianters die iedere dag hard werken aan onze methodes. Deze keer: Michael Mandersloot, een van de gezichten achter Starttaal Entree, onze allernieuwste methode Nederlands voor entreeopleidingen in het mbo en praktijkonderwijs.

Werken bij

Wij benaderen onze werknemers hetzelfde als we het onderwijs benaderen. Zoals we elke leerling passend lesmateriaal willen bieden, zo zoeken we altijd naar de invulling van een functie die het best bij een collega past. 

Activiteiten

Wij leren continu bij. Het liefst een leven lang, want zo kunnen we ons lesmateriaal blijven vernieuwen. Omdat we het belangrijk vinden dat ook jij bij de les blijft, bieden we verschillende workshops, voorlichtingen en cursussen aan. 

Nieuws en achtergronden

Wij houden je graag op de hoogte. Van het laatste nieuws uit de onderwijswereld, maar ook van onze visie, werkwijze en de nieuwste ontwikkelingen van ons lesmateriaal. 


Contact

Of je ons nu belt, mailt of langskomt in Amersfoort: bij ons kun je terecht voor al je vragen. Geen vraag is te veel, geen probleem te groot. Wij ondersteunen je waar we kunnen. Want jij bent de belangrijkste schakel in goed onderwijs.

Onderwijs is altijd in beweging

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in ons lesmateriaal en in het onderwijs.

Contact

Wij helpen je graag en zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 uur.

Uitgeverij Deviant bv
Zuidsingel 13
3811 HA Amersfoort
033 – 46 50 831
[email protected]

Servicedesk Studiemeter & Studiereader
Tel: 033 – 46 50 560
Mail: [email protected]
WhatsApp: 06 – 27408353