Starttaal Vooraf - Op weg naar 1F | Leerwerkboek en taalportfolio voor druk

Het was een race tegen de klok, maar zowel het Starttaal Vooraf leerwerkboek deel A als het bijbehorende gedrukte Starttaal Vooraf taalportfolio deel A zijn op 9 augustus voor druk gegaan en worden zo snel mogelijk uitgeleverd aan de scholen die deze methode besteld hebben. Naar verwachting gebeurt dit in de week van 6 september.

Starttaal Vooraf - Op weg naar 1F | Leerwerkboek en taalportfolio voor druk

vrijdag, 27 augustus, 2021

Het was een race tegen de klok, maar zowel het Starttaal Vooraf leerwerkboek deel A als het bijbehorende gedrukte Starttaal Vooraf taalportfolio deel A zijn op 9 augustus voor druk gegaan en worden zo snel mogelijk uitgeleverd aan de scholen die deze methode besteld hebben. Naar verwachting gebeurt dit in de week van 6 september.

Starttaal Vooraf – Op weg naar 1F is de volledig herziene variant van de bestaande methode VIA Vooraf – Op weg naar 1F. De methode heeft een nieuwe indeling, een nieuw jasje en dus een nieuwe naam. Meer weten over de opbouw en didactische uitgangspunten van deze methode? Vraag het kennismakingsthema (Thema 1) of een beoordelingsexemplaar aan van het vernieuwde en geactualiseerde leerwerkboek.

Of vraag een (online) voorlichting aan bij onze vakvoorlichter PrO/vso Timon Sloos: [email protected]. Je kunt bij hem ook gewoon terecht voor al je vragen over de methode.

Vanzelfsprekend is VIA Vooraf – Op weg naar 1F ook gewoon te bestellen.

 

Taalportfolio deel A

 

Om de omvang van het leerwerkboek van Starttaal Vooraf te beperken en meer rust in de thema’s te brengen, hebben wij alle pitstops en finishes uit het leerwerkboek samengevoegd in een gedrukt taalportfolio. Dit taalportfolio wordt in kleur gedrukt en per leerwerkboek meegeleverd. Hoe dat er in de praktijk uitziet? Elke leerling ontvangt een pakketje waarin leerwerkboek en taalportfolio samen zijn verpakt. Op het omslag van het taalportfolio kan de leerling zijn naam en klas opschrijven. Daarmee wordt het een persoonlijk document waarin de voortgang en ontwikkeling van elke leerling zichtbaar wordt.

In het leerwerkboek geven wij aan het einde van de hoofdstukken Luisteren, Schrijven en Gesprekken voeren met een duidelijk kader aan welke pitstop in het taalportfolio gemaakt moet worden.

 

Starttaal Vooraf Online | Aanvullend oefenen en toetsen

 
Het aanvullende online oefen- en toetsprogramma Starttaal Vooraf Online leveren wij zoals aangekondigd vanaf september gefaseerd op. Wij zullen nieuwe live content op tijd bij onze gebruikers aankondigen via onze socials en via een nieuwsbericht op Studiemeter. 

Opleveringen
Thema 1 | Familie & vrienden van Starttaal Vooraf Online staat nu in zijn geheel live! Je leerlingen kunnen oefenen met alle hoofdstukken uit dit thema, deeltoetsen maken per taalvaardigheid en je kunt gecombineerde oefentoetsen, eindtoetsen en herkansingseindtoetsen voor ze klaarzetten.
 
Wat je binnenkort nog meer van ons kunt verwachten? De Finishes uit het taalportfolio komen als invulbaar pdf beschikbaar, zodat je deze formulieren ook in het digitale leerlingvolgsysteem kunt opnemen.

Over Starttaal Vooraf Online
Starttaal Vooraf Online vind je als nieuwe methode in de licentie VIA Vooraf/Vervolg Online en wordt weergegeven onder lesmateriaal ViaStarttaal Online (Light).
Startaal Vooraf Online biedt oefeningen, deeltoetsen en eindtoetsen per thema en deze oefeningen en toetsen sluiten inhoudelijk aan op de lesstof in het leerwerkboek. Leerlingen die na een pitstop in de methode ontdekken dat ze bepaalde lesstof nog niet beheersen, kunnen met de corresponderende online oefeningen aan de slag. Docenten kunnen ook besluiten na elk hoofdstuk aanvullend online te oefenen. Met de eindtoets kan de leerling aantonen de lesstof in een thema te beheersen.

Starttaal Vooraf Online biedt oefen- en toetsmateriaal voor de onderdelen Woordenschat, Lezen, Luisteren, Taalverzorging, Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren. Meer weten over het online oefen- en toetsprogramma? Stuur een e-mail naar [email protected] onder vermelding van ‘Starttaal Vooraf Online’.

Aanvullende links & downloads bij Starttaal Vooraf

 

Een prachtig nieuw leerwerkboek, een gedrukt taalportfolio en een aanvullend oefen- en toetsprogramma is nog niet alles. We leveren ook handige links & downloads op bij de methode Starttaal Vooraf, waaronder:

  • een antwoordmodel per thema (is live);
  • lessuggesties, tips en didactische informatie per thema in een overzichtelijke docentenhandleiding;
  • leeslogboekwerkbladen per thema waarin leerlingen hun leesbeleving leren verwoorden;
  • een verzameloverzicht van leerdoelen per thema;
  • een verzameloverzicht van leerdoelen per vaardigheid.

Wij werken nu aan de afronding van deze documenten en zullen ze gefaseerd publiceren. Wanneer we iets live zetten zullen we dat op tijd aankondigen via de nieuwsberichten van Studiemeter.