Onze methodes Nederlands Starttaal Vooraf en Starttaal Entree klaar voor het nieuwe schooljaar

De nieuwe lesmethodes Starttaal Vooraf en Starttaal Entree zijn of gaan deze maand voor druk. Bij Starttaal Entree verschijnt een extra bonusthema. Op basis van de feedback op Starttaal Vooraf voeren we nog een aantal aanpassingen door. Lees hieronder meer over de laatste ontwikkelingen!

Onze methodes Nederlands Starttaal Vooraf en Starttaal Entree klaar voor het nieuwe schooljaar

maandag, 12 juli, 2021

De nieuwe lesmethodes Starttaal Vooraf en Starttaal Entree zijn of gaan deze maand voor druk. Bij Starttaal Entree verschijnt een extra bonusthema. Op basis van de feedback op Starttaal Vooraf voeren we nog een aantal aanpassingen door. Lees hieronder meer over de laatste ontwikkelingen!

Starttaal Entree

Starttaal Entree verschijnt met bonusthema

De nieuwe lesmethode Starttaal Entree is af en volgens planning naar de drukker gegaan. Starttaal Entree is de eerste methode Nederlands voor mbo-studenten die een entreeopleiding volgen. De methode is ook geschikt voor leerlingen in de bovenbouw van het praktijkonderwijs die een entreeopleiding volgen of goed voorbereid willen zijn op een overstap naar het mbo. Starttaal Entree is beschikbaar als boek en (vanaf september) ook als online methode in ons digitale methodeplatform Studiereader.

Starttaal Entree bestaat uit drie thema’s die elk volgens een vaste takenstructuur zijn opgebouwd:
Thema 1 | Vrije tijd
Thema 2 | Vervoer
Thema 3 | Wonen

Maar dat is nog niet alles: wij bieden Thema 4 | Werk als bonusthema aan dat je gratis kunt downloaden via ons oefen- en toetsplatform Studiemeter.
Studenten die met Starttaal Entree in Studiereader aan de slag gaan, krijgen dit vierde thema in Studiereader zelf aangeboden. Het thema is vanaf 1 oktober 2021 beschikbaar.

Feedback op kennismakingsthema Starttaal Vooraf

Wij willen alle leerlingen en docenten die feedback hebben gegeven op het kennismakingsthema van Starttaal Vooraf (Thema 1 | Familie & vrienden) hartelijk bedanken. Om te beginnen zijn we blij met alle positieve reacties op de vernieuwde inhoud en vormgeving. Daardoor voelen wij ons gesterkt in gemaakte didactische keuzes en in de keuze om de methode aan te kleden met meer functioneel beeldmateriaal.

Vanzelfsprekend zijn we ook blij met de terechte opbouwende feedback op met name de vormgeving van Starttaal Vooraf: als je een methode gaat vernieuwen moet je altijd rekening houden met de succesfactoren in de bestaande methode, in dit geval VIA Vooraf.

In het vernieuwde Starttaal Vooraf zijn we iets te enthousiast aan de slag gegaan met kleuren en kaders en daarin hebben wij voor de definitieve uitgave nog wijzigingen aangebracht. Een greep uit de aanpassingen:

  • de bladspiegel krijgt dezelfde kleur als in VIA Vooraf en de marges zijn ruimer zodat er meer rust op de bladzijden ontstaat;
  • de lettergrootte is even groot als in VIA Vooraf;
  • de hoeveelheid kaders en kaderranden hebben we tot een minimum teruggebracht en enkel functioneel ingezet;
  • het kleurgebruik is vereenvoudigd en oogt daardoor veel rustiger;
  • bladzijdes met meerdere afbeeldingen hebben we ruimer opgemaakt voor meer overzicht;
  • waar nodig hebben we instructies vereenvoudigd;
  • waar mogelijk hebben we verwijzingen naar deelopdrachten uit de methode geschreven.
Starttaal Vooraf

Apart taalportfolio Starttaal Vooraf

Om de omvang van het leerwerkboek van Starttaal Vooraf te beperken en meer rust in de thema’s te brengen, voegen wij alle pitstops en finishes samen tot een taalportfolio. Dit taalportfolio wordt in kleur gedrukt en per leerwerkboek meegeleverd. Hoe dat er in de praktijk uitziet? Elke leerling ontvangt een pakketje waarin het leerwerkboek en het taalportfolio samen zijn verpakt. Op het omslag van het taalportfolio kan de leerling zijn naam en klas opschrijven. Daarmee wordt het een persoonlijk document waarin de voortgang en ontwikkeling van elke leerling zichtbaar wordt.

In het leerwerkboek geven wij aan het einde van de hoofdstukken luisteren, schrijven en gesprekken voeren met een duidelijk kader aan welke pitstop in het taalportfolio gemaakt moet worden.

Drukken in coronatijd

Uitgeverij Deviant drukt al haar boeken altijd in Nederland, maar dit geldt niet voor alle Nederlandse uitgeverijen. Nu het door de coronapandemie ingewikkelder is om in het buitenland te drukken en er ook veel uitgesteld werk is, zijn er langere wachttijden bij de Nederlandse drukkerijen. Uitgeverij Deviant zorgt er in nauw contact met de drukkerij voor dat alle papieren lesmethodes, waaronder Starttaal Entree en Starttaal Vooraf, begin september worden uitgeleverd.