Zelfregulerend leren kun je leren!

Enkele jaren geleden werd mij gevraagd of ik het keuzedeel ‘Voorbereiding hbo’ wilde geven. Om mij hier enigszins op voor te bereiden, verdiepte ik mij in de factoren die de overstap van het mbo naar het hbo succesvol maken. Uit verschillende studies kwam naar voren dat studievaardigheden als plannen en zelfstandig werken belangrijk zijn. In mijn zoektocht naar hoe ik mijn studenten deze vaardigheden kon aanleren, kwam ik uit bij zelfregulerend leren. Er ging een wereld voor mij open.

Zelfregulerend leren kun je leren!

dinsdag, 25 januari, 2022

Enkele jaren geleden werd mij gevraagd of ik het keuzedeel ‘Voorbereiding hbo’ wilde geven. Om mij hier enigszins op voor te bereiden, verdiepte ik mij in de factoren die de overstap van het mbo naar het hbo succesvol maken. Uit verschillende studies kwam naar voren dat studievaardigheden als plannen en zelfstandig werken belangrijk zijn. In mijn zoektocht naar hoe ik mijn studenten deze vaardigheden kon aanleren, kwam ik uit bij zelfregulerend leren. Er ging een wereld voor mij open.

– Pleidooi door Mieke Beugelsdijk, adviseur Onderwijs en Kwaliteit

In diezelfde periode was ik ook begonnen met de master Leren en Innoveren. Tijdens deze studie startte ik een onderzoek naar zelfregulerend leren. Ik kwam erachter dat dit meer is dan het door de student zelf kiezen van welke leertaken hij uitvoert of welke lessen hij volgt. Een goede ‘zelfregulerend leerder’ zet de juiste leerstrategieën in, beschikt over goede metacognitieve vaardigheden als plannen en organiseren en is gemotiveerd om zijn doel te bereiken.

Zulke studenten willen we allemaal wel! Maar iedereen weet dat niet alle studenten zo zijn. Het goede nieuws is echter: zelfregulerend leren kun je leren. Sterker nog, je móét het leren. Zelfregulerend leren gaat niet vanzelf, maar is juist iets dat aangeleerd wordt. Daarbij spelen wij als docent een belangrijke rol. Wij kunnen studenten helpen bij het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn om een goede ‘zelfregulerend leerder’ te worden. Onder andere door studenten goede feedback te geven. Goede feedback gaat niet alleen over het eindresultaat – bijvoorbeeld een examen – maar vooral ook over het (leer)proces daarnaartoe.
Wat daarnaast ook helpt, is structuur bieden in de lessen en opdrachten en hardop voordoen hoe studenten een taak aan kunnen pakken. 

Mieke Beugelsdijk

En we kunnen de student motiveren. Volgens de selfdetermination theory van Deci en Ryan1 zijn er drie factoren die van invloed zijn op de motivatie van mensen:
autonomie (iets zelf kunnen beslissen), competentie (het gevoel hebben dat je het kunt) en verbondenheid (ergens bij horen). In mijn onderzoek naar zelfregulerend leren heb ik interviews afgenomen bij studenten. Wat mij opviel is dat ze iedere keer terugkwamen op de relatie die ze hebben met de docent. De goede docenten, van wie ze het meest leerden, bij wie ze het liefst waren en voor wie ze het hardst werkten, waren de docenten met wie ze zich verbonden voelden. En zelfs als zo’n docent ze op hun kop gaf, zagen ze dat als teken van betrokkenheid.

Nadenken over zelfregulerend leren en hoe we dit kunnen inbouwen in onze lessen is belangrijker dan ooit. Niet alleen voor studenten die de overstap van mbo naar hbo willen maken, maar voor alle studenten. De student die heeft geleerd om zijn leerproces zelf te reguleren, kan deze vaardigheden inzetten tijdens zijn verdere leven. Docenten kunnen daarin op veel gebieden een belangrijke rol spelen. Het allerbelangrijkst is dat een student zich gehoord voelt, persoonlijke aandacht krijgt en soms flink achter zijn vodden gezeten wordt. Want tja, dat is ook wat studenten van ons vragen.

1 Deci, E., & Ryan, R. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 227-268.

Meer lezen?

Lees verder hoe onze compacte methodes het leerproces van mbo-studenten ondersteunen of abonneer je nu gratis en ontvang het Uitgeverij Deviant Magazine thuis. 

Gerelateerde nieuwsberichten

compacte mbo-methodes
01-11-2021

Steeds meer mbo-studenten kozen de afgelopen jaren voor een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Een ontwikkeling die binnen de onderwijswereld voor uitdagingen zorgt. Want hoe leer je studenten hetzelfde in kortere tijd, waarbij ook nog de nadruk moet liggen op het werkende leven? En die ‘kortere tijd’ gaat niet enkel op voor BBL’ers. Want ook veel studenten die een beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen, moeten vaak met te weinig tijd toewerken naar het examen. Onze oplossing: compacte varianten van reguliere lesmethodes, toegespitst op studenten met minder onderwijstijd.

Marlies Peeters Burgerschap Compact
28-10-2021

Je kent onze methodes als didactisch sterke en betrouwbare producten. Maar alle ideeën, drijfveren en vooral mensen achter deze producten ken je misschien nog niet. Wat drijft hen in hun werk? En wat vinden ze eigenlijk van de methodes die ze maken? Je komt het te weten in ‘Het gezicht achter …’, een reeks van interviews met onze methodemakers: enthousiaste, deskundige Devianters die iedere dag hard werken aan onze methodes. Deze keer: Marlies Peeters, een van de gezichten achter Burgerschap Compact, onze eerste volledig digitale methode burgerschap.

Werken bij

Wij benaderen onze werknemers hetzelfde als we het onderwijs benaderen. Zoals we elke leerling passend lesmateriaal willen bieden, zo zoeken we altijd naar de invulling van een functie die het best bij een collega past. 

Activiteiten

Wij leren continu bij. Het liefst een leven lang, want zo kunnen we ons lesmateriaal blijven vernieuwen. Omdat we het belangrijk vinden dat ook jij bij de les blijft, bieden we verschillende workshops, voorlichtingen en cursussen aan. 

Nieuws en achtergronden

Wij houden je graag op de hoogte. Van het laatste nieuws uit de onderwijswereld, maar ook van onze visie, werkwijze en de nieuwste ontwikkelingen van ons lesmateriaal. 


Contact

Of je ons nu belt, mailt of langskomt in Amersfoort: bij ons kun je terecht voor al je vragen. Geen vraag is te veel, geen probleem te groot. Wij ondersteunen je waar we kunnen. Want jij bent de belangrijkste schakel in goed onderwijs.

Onderwijs is altijd in beweging

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in ons lesmateriaal en in het onderwijs.

Contact

Wij helpen je graag en zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 uur.

Uitgeverij Deviant bv
Zuidsingel 13
3811 HA Amersfoort
033 – 46 50 831
[email protected]

Servicedesk Studiemeter & Studiereader
Tel: 033 – 46 50 560
Mail: [email protected]
WhatsApp: 06 – 27408353