Workshop: Taal in de rekenles

Workshop: Taal in de rekenles

Doelgroep: mbo, entree, vo, PrO, vso

Workshopomschrijving: 
Taal speelt een grote rol in de rekenles. Studenten of leerlingen die de juiste rekentaal gebruiken kunnen hun denkstappen beter verwoorden aan elkaar en aan de docent.

In deze workshop:

  • kijken we naar taal in rekenopgaven;
  • laten we zien hoe u het aanleren van rekentaal integreert in de rekenles;
  • geven we handvatten waarmee u taaluitingen van uw studenten of leerlingen kunt verbeteren, zodat zij hun denkstappen beter kunnen verwoorden.

Neem contact op

Wilt u een workshop over deze en/ of andere onderwerpen? Neem dan contact op met onze rekenredactie via rekenen@uitgeverij-deviant.nl of via 033-4650831.