Workshop: Taal in de rekenles

Workshop: Taal in de rekenles

Doelgroep: mbo, entree, vo, PrO, vso

Workshopomschrijving: 
Taal speelt een grote rol in de rekenles. Studenten of leerlingen die de juiste rekentaal gebruiken, kunnen hun denkstappen beter verwoorden aan elkaar en aan de docent.

In deze workshop:

  • kijken we naar taal in rekenopgaven;
  • laten we zien hoe je het aanleren van rekentaal integreert in de rekenles;
  • geven we handvatten waarmee je taaluitingen van  studenten of leerlingen kunt verbeteren, zodat zij hun denkstappen beter kunnen verwoorden.

Vraag deze workshop aan!

Wij bieden onze workshops gratis aan voor docententeams die werken met een van onze methodes of overwegen dit te gaan doen.