Effectief aan de slag met de methode: een jaarplanning maken

Effectief aan de slag met de methode: een jaarplanning maken

Doelgroep: mbo, entree, vso, PrO
Tijdsduur: 60 tot 90 minuten, in overleg uit te breiden tot 120 minuten

Workshopomschrijving:
Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: het maken van de jaarplanning. Een hele klus, zeker omdat er zoveel factoren zijn om rekening mee te houden: de leerdoelen die de studenten of leerlingen moeten bereiken, het aantal uren dat beschikbaar is, de methode en niet in de laatste plaats het niveau en leertempo van de studenten of leerlingen. Wie een jaarplanning maakt, moet dus zowel praktische als didactische keuzes maken.

Deze workshop biedt handvatten voor het maken van een jaarplanning, zodat je effectief aan de slag kunt met de methode. De vraag die centraal staat is: ‘Hoe kom je tot een realistische en uitvoerbare planning met een verstandige leerlijn, die zowel recht doet aan de leerdoelen als aan de praktische omstandigheden?’

Tijdens de workshop ga je aan de slag met de volgende vragen:

  • Wat moeten mijn studenten of leerlingen aan het eind van het opleidingstraject kennen en kunnen?
  • Wat moeten mijn studenten of leerlingen aan het eind van het schooljaar kennen en kunnen?
  • Welke leermiddelen en leeractiviteiten moeten ingezet worden om de leerdoelen te behalen?
  • Hoe kan ik de methode optimaal inzetten voor de leerdoelen die ik met studenten of leerlingen wil behalen?
  • Hoe bepaal ik welke opdrachten uit de methode ik minimaal moet aanbieden als er te weinig tijd is om alle opdrachten aan te bieden?
  • Welke uitleg en opdrachten zou ik buiten de methode om willen aanbieden?
  • Hoe bepaal ik of de leerdoelen zijn behaald?
  • Hoe verzamel ik tussentijds informatie over het leerproces en bepaal ik of de studenten of leerlingen nog op het juiste spoor zitten?

Vraag deze workshop aan!

Wij bieden onze workshops gratis aan voor docententeams die werken met een van onze methodes of overwegen dit te gaan doen.