FAQ Startrekenen MBO

Vanaf schooljaar 2022-2023 gelden er nieuwe rekeneisen voor het mbo, met aparte leerdoelen voor mbo 2, 3 en 4. Op basis van deze nieuwe eisen ontwikkelen we de gloednieuwe online rekenmethode Startrekenen MBO. We begrijpen dat de komst van de nieuwe rekeneisen en onze bijbehorende rekenmethode veel vragen oproept. Daarom geven we hieronder antwoord op de meest gestelde vragen.

Laatste update: 23 november 2021

FAQ Startrekenen MBO

Vanaf schooljaar 2022-2023 gelden er nieuwe rekeneisen voor het mbo, met aparte leerdoelen voor mbo 2, 3 en 4. Op basis van deze nieuwe eisen ontwikkelen we de gloednieuwe online rekenmethode Startrekenen MBO. We begrijpen dat de komst van de nieuwe rekeneisen en onze bijbehorende rekenmethode veel vragen oproept. Daarom geven we hieronder antwoord op de meest gestelde vragen.

Laatste update: 23 november 2021

De nieuwe rekeneisen bieden eindelijk ruimte voor een thematische aanpak. Koren op onze molen en dus ontwikkelen wij Startrekenen MBO: afgestemd op de nieuwe rekeneisen met een specifieke thematische en domeingerichte leerlijn voor zowel niveau 2, 3 als 4.

De nieuwe rekenmethode is ingedeeld in vier thema’s: studie & werk, vrije tijd, vervoer en wonen. Via deze thema’s benaderen je studenten het rekenen vanuit de dagelijkse praktijk. De opdrachten gaan uit van herkenbare situaties in het dagelijkse leven, waarin de student zijn rekenvaardigheden nodig heeft.

Omdat we met enkel het herindelen van ons bestaande lesmateriaal de rekeneisen en studenten geen recht doen, ontwikkelen we gloednieuwe content die het vak rekenen weer echt interessant maakt. Online, interactief en ook nog een deel op papier!

Als docent weet je zelf wat je nodig hebt om goed rekenonderwijs te geven. Daarom bepaal jij wat je aanschaft: een compleet en voordelig startpakket inclusief alle onderdelen of een combinatie van losse onderdelen, passend bij de onderwijssituatie van jouw studenten. Het pakket Startrekenen MBO bestaat uit:

  Startrekenen MBO in Studiereader: de centrale leerlijn van de methode in ons online methodeplatform Studiereader, met een thematische en interactieve aanpak waarbij studenten aan de hand van gevarieerde opdrachten oefenen met de rekenvaardigheden volgens de nieuwe rekeneisen;

✓ Startrekenen MBO werkboek: Hierin kunnen studenten op basis van de leerlijn op papier oefenen met basisvaardigheden tussentijds begrip testen met exit tickets en rijke rekenvragen maken met extra aandacht voor probleemaanpak;

✓ Startrekenen MBO Online: extra oefenmateriaal bij de taken in Studiereader, ingedeeld volgens de vijf nieuwe rekendomeinen en met aandacht voor de ondersteunende vaardigheden;

✓ Rekenniveautest (RNT): de methodeonafhankelijke online test, geschikt voor een nulmeting van het rekenniveau van je studenten.

Ja. Sommige rekenopdrachten kun je nu eenmaal beter oplossen op papier. Daarom is in het pakket van Startrekenen MBO het Startrekenen MBO Werkboek inbegrepen. Hierin kunnen je studenten onder andere aan de slag met rijke rekenvragen die juist op papier beter tot hun recht komen. Maar ook kunnen ze erin werken aan ondersteunende vaardigheden, zoals basisbewerkingen uit het domein Getallen, het omrekenen van eenheden en het rekenen met tijd. Hierdoor is het Startrekenen MBO Werkboek geschikt voor elke student. Of die nu extra ondersteuning nodig heeft, extra uitdaging wil of meer afwisseling zoekt tussen online en offline.

Bovendien biedt het Startrekenen MBO Werkboek jou de mogelijkheid om in één oogopslag te zien waar je studenten staan. In het werkboek vind je namelijk exit tickets bij de taken in Studiereader. Deze exit tickets doe je samen met je hele klas. Vaak lokken ze een gesprek uit en laten ze zien of je studenten de behandelde rekenvaardigheden beheersen. Op de uitkomst van de exit tickets kun je je lessen gericht aanpassen.

Voor het volledige startpakket Startrekenen MBO betaalt een student het eerste jaar €44,50. Na 12 maanden kunnen studenten de licentie verlengen voor €26,50 per jaar of €17,00 per half jaar. Voor docenten rekenen we een gereduceerd tarief: zij betalen voor het volledige pakket slechts €7,-. Deze licentie verloopt niet.

Startrekenen MBO is de complete rekenmethode die we aanbieden in Studiereader. De methode is ontwikkeld op basis van de nieuwe rekeneisen. Hierin krijgen je studenten alle theorie en oefening die nodig zijn om rekenvaardig te worden in het dagelijks leven. Het pakket Startrekenen MBO bevat, naast een licentie voor de methode in Studiereader, een grote hoeveelheid extra online oefen- en toetsmateriaal en een werkboek voor ondersteunende vaardigheden, extra oefeningen en exit tickets. Ben je op zoek naar een volledige leerlijn, kies dan voor het startpakket Startrekenen MBO.

Startrekenen MBO Online is het oefen- en toetsprogramma in Studiemeter waarin studenten extra kunnen oefenen met rekenstof die voldoet aan de nieuwe rekeneisen. Startrekenen MBO Online bevat geen volledige leerlijn. De oefeningen in Startrekenen MBO Online zijn gericht op het inoefenen en toepassen van reeds geleerde vaardigheden. Daarom vereist het gebruiken van Startrekenen MBO Online wel een andere rol van jou als docent. Zo zul je zelf meer uitleg moeten geven. Ben je op zoek naar een programma voor alleen oefenen en toetsen? Kies dan voor Startrekenen MBO Online. Lees hier meer over Startrekenen MBO Online.

Zowel het pakket van Startrekenen MBO als het oefen- en toetsprogramma Startrekenen MBO Online geeft toegang tot lesmateriaal op mbo-niveau 2, 3 en 4.

De nieuwe methode Startrekenen MBO zal voor het schooljaar 2022-2023 volledig beschikbaar zijn voor mbo-niveau 2, 3 en 4. De eerste taken binnen het thema Wonen staan al klaar! Maak je gebruik van een van onze rekenmethodes? Dan stellen we jou dit eerste thema kosteloos ter beschikking, zodat je alvast kunt starten met de nieuwe rekenmethode.

Vanaf januari 2022 vinden er online rekensessies plaats waarin je alles hoort over Startrekenen MBO:

27 januari 2022: Rekensessie 5
We bespreken de feedback op thema 1 van Startrekenen MBO en laten je zien hoe je de slottaken inzet binnen de rekenles.

Een kennismakingskatern met meer informatie over de methode en een inkijk in het werkboek is nu beschikbaar. Wil je vast een kijkje nemen in de methode in Studiereader? Vraag een persoonlijke presentatie aan bij onze vakvoorlichter Rob Lagendijk. Je kunt hem bereiken via 033 – 4650831 of voorlichting@uitgeverij-deviant.nl.

Om je goed te kunnen voorbereiden op het nieuwe rekenonderwijs, kun je de nieuwe rekenmethode nu al uitproberen tijdens je les. Dat kan op drie manieren:

✓ Zelfstandig kijken en klikken door de methode.
✓ Een rekenles met enkele studenten uitproberen.
✓ Deelnemen aan de testgroep.

Je kunt je hier aanmelden voor een proeflicentie.

In de nieuwe rekeneisen zijn geen aparte eisen geformuleerd voor entreeopleidingen (niveau 1). Omdat de groep zo divers is en het rekenniveau van de studenten heel verschillend is, wordt maatwerk aanbevolen. Daarnaast is het voor entreeopleidingen belangrijk de voortgang van studenten te kunnen meten. Een werkgroep (namens Coöperatie Examens MBO) denkt na over de ontwikkeling van een meetinstrument.

Uitgeverij Deviant heeft voor alle rekenniveaus materiaal beschikbaar. Wij helpen je graag om je studenten maatwerk te bieden. Hiervoor kun je kosteloos een (online) voorlichting aanvragen.

Via het docentportaal kun je je studenten volgen. Je kunt realtime volgen wat studenten aan het doen zijn. Ook kun je achteraf alle ingevulde berekeningen (alleen in Studiereader) en antwoorden inzien, klassikaal en per student. Daarnaast kun je via de lesplanner een takenlijst klaarzetten voor de opdrachten in Studiereader.

Startrekenen MBO is een formatieve methode. Elke taak wordt afgesloten met een eindopdracht, waarmee je studenten kunnen bewijzen dat ze de leerdoelen beheersen. De eindopdracht kan als bewijsstuk in het rekenportfolio worden opgenomen. Ook staan er in het Startrekenen MBO Werkboek exit tickets bij de taken in Studiereader. Via een exit ticket zie je in één oogopslag waar je studenten staan en kun je je lessen daarop aanpassen.
Daarnaast komen er bij de methode toetsen waarmee je op meerdere momenten in het jaar kunt zien hoe je studenten ervoor staan.

In Startrekenen MBO Online vind je de vertrouwde indeling uit Startrekenen Online terug. Per domein wordt de student in vijf stappen naar het einddoel geleid. Hij start met een instaptoets, toetst tussentijds met deeltoetsen en rondt het domein af met een (oefen)eindtoets.

Ja, die is er. De docentenhandleiding bevat veel nuttige informatie voor de docent, denk aan:

✓ een overzicht van de lesstof en leerdoelen;
✓ een overzicht van de benodigde voorkennis en vervolgstappen;
✓ de gebruikte rekenstrategieën en rekentaal;
✓ praktische tips voor in de les.

De Coöperatie Examens MBO verwacht in de loop van schooljaar 2021-2022 de eerste examens op te leveren. Zodra duidelijk is hoe de definitieve examens eruitzien, onderzoeken wij welke aanvullende middelen er nodig zijn om studenten zo goed mogelijk op de examens voor te bereiden.

Bij de ontwikkeling van Startrekenen MBO in Studiereader houden we zoveel mogelijk rekening met de toegankelijkheid van de (online) methode. Er zijn veel hulpmiddelen en mogelijkheden die de methode toegankelijk maken, zoals:

✓ een voorleesfunctie bij de tekst;
✓ het kunnen vergroten van de tekst;
✓ afbeeldingen die zijn getest op geschiktheid voor kleurenblindheid;
✓ het kunnen vergroten van afbeeldingen;
✓ het kunnen markeren van tekst.

Ja, dat kan! Het pakket Startrekenen MBO geeft toegang tot lesmateriaal op mbo-niveau 2, 3 én 4. Als een gekozen niveau voor een student dus te hoog of te laag blijkt te zijn, dan kan hij in de methode en het aanvullende oefenprogramma oefenen op een ander niveau. Bij elk niveau sluiten de subthema’s en bijbehorende rekenvaardigheden bovendien op elkaar aan, waardoor je gemakkelijk kunt differentiëren binnen hetzelfde onderwerp én de lesstof centraal kunt introduceren in de klas.

Klopt het gekozen niveau, maar heeft de student nog niet de voorkennis die nodig is om met een taak in Startrekenen MBO in Studiereader aan de slag te gaan? Dan kan hij op zijn eigen niveau extra oefenen in het werkboek of in Startrekenen MBO Online. Ook tijdens het werken aan een taak zijn er momenten waarop een student of docent kan beslissen dat er extra oefening nodig is.

Uit gesprekken met docenten weten wij dat de vaardigheden die als ondersteunend zijn benoemd, zoals het oude domein Getallen, eenheden omrekenen en rekenen met tijd, lang niet altijd door studenten worden beheerst. Als jouw studenten de ondersteunende vaardigheden nog niet voldoende beheersen om met een taak aan de slag te gaan, kunnen ze extra oefenen in het werkboek of met het extra oefenmateriaal in Startrekenen MBO Online.

Het werkboek bevat een volledige leerlijn ondersteunende vaardigheden met uitleg, voorbeelden en theorie. Het werkboek en het extra oefenmateriaal in Startrekenen MBO Online zijn onderdeel van het pakket Startrekenen MBO.

Ja, voor studenten die nog niet hoeven te voldoen aan de nieuwe rekeneisen blijft het vertrouwde Startrekenen Online beschikbaar bij alle bestaande methodes.

Voor studenten die wel aan de nieuwe rekeneisen moeten voldoen adviseren we de complete rekenmethode Startrekenen MBO. Werk je liever met alleen oefen- en toetsmateriaal? Kies dan voor Startrekenen MBO Online. Startrekenen MBO Online is het oefen- en toetsprogramma in Studiemeter waarin studenten extra kunnen oefenen met rekenstof die voldoet aan de nieuwe rekeneisen. De structuur van elk domein, met instaptoets, oefeningen met deeltoetsen en oefen-, eind- en herkansingstoetsen is identiek aan het oude Startrekenen Online.

Maak je al gebruik van Startrekenen en ben je tevreden met de huidige methode? Dan raden we je aan om die nog een jaar te gebruiken. Jij en je studenten krijgen aan het begin van volgend schooljaar toegang tot het eerste thema van de nieuwe methode, waardoor je toch alvast met de nieuwe rekeneisen aan de slag kunt. Daarnaast zorgen wij voor een handreiking met tips voor het combineren van beide methodes.

Zie je beperkingen in je huidige methode? Heb je bijvoorbeeld te weinig lestijd? Dan raden we Startrekenen Compact in Studiereader aan. Dit is een volledig gedigitaliseerde methode, bedoeld voor studenten die zich in weinig lesuren op hun examen moeten voorbereiden. In Startrekenen Compact worden rekenvaardigheden door elkaar aangeboden en gecombineerd waar dat past in het onderwerp. Het sluit daarom al goed aan op de nieuwe rekeneisen. In combinatie met het beschikbare deel van de nieuwe methode en onze handreiking bereid je je studenten goed voor op het werken met de nieuwe rekeneisen.

Heb je hierna nog andere vragen? Neem dan contact op met rekenen@uitgeverij-deviant.nl of bekijk meer informatie over Startrekenen MBO.

Onderwijs is altijd in beweging

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in ons lesmateriaal en in het onderwijs.

Contact

Wij helpen je graag en zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 uur.

Uitgeverij Deviant bv
Zuidsingel 13
3811 HA Amersfoort
033 – 46 50 831
info@uitgeverij-deviant.nl

Servicedesk Studiemeter & Studiereader
033 – 46 50 560
servicedesk@uitgeverij-deviant.nl