FAQ Startrekenen MBO

Sinds schooljaar 2022-2023 gelden er nieuwe rekeneisen voor het mbo, met aparte leerdoelen voor mbo 2, 3 en 4. Op basis van deze nieuwe eisen ontwikkelen we de gloednieuwe online rekenmethode Startrekenen MBO. We begrijpen dat de nieuwe rekeneisen en onze bijbehorende rekenmethode veel vragen oproept. Daarom geven we hieronder antwoord op de meest gestelde vragen.

Laatste update: 18 oktober 2022

FAQ Startrekenen MBO

Sinds schooljaar 2022-2023 gelden er nieuwe rekeneisen voor het mbo, met aparte leerdoelen voor mbo 2, 3 en 4. Op basis van deze nieuwe eisen ontwikkelen we de gloednieuwe online rekenmethode Startrekenen MBO. We begrijpen dat de nieuwe rekeneisen en onze bijbehorende rekenmethode veel vragen oproept. Daarom geven we hieronder antwoord op de meest gestelde vragen.

Laatste update: 18 oktober 2022

De nieuwe rekeneisen bieden eindelijk ruimte voor een thematische aanpak. Koren op onze molen en dus hebben wij Startrekenen MBO ontwikkeld: afgestemd op de nieuwe rekeneisen met een specifieke thematische leerlijn voor zowel niveau 2, 3 als 4.

De nieuwe rekenmethode is ingedeeld in drie thema’s: Wonen, Studie & Werk en Vrije Tijd. In de nieuwe rekeneisen wordt als vierde thema ‘Vervoer’ genoemd. De onderwerpen uit het thema vervoer worden geïntegreerd in de thema’s Studie & Werk en Vrije Tijd aangeboden. Via deze thema’s benaderen je studenten het rekenen vanuit de dagelijkse praktijk. De opdrachten gaan uit van herkenbare situaties in het dagelijkse leven, waarin de student zijn rekenvaardigheden nodig heeft.

Omdat enkel het herindelen van ons bestaande lesmateriaal geen recht doet aan de rekeneisen en studenten, bieden we gloednieuwe content die het vak rekenen weer echt interessant maakt. Online, interactief en ook nog een deel op papier!

De nieuwe rekeneisen en de slaag-zakregeling gelden voor alle mbo-studenten die vanaf 1 augustus 2022 met hun opleiding zijn gestart. Meer details vind je in het servicedocument nieuwe rekeneisen 2022-2023 van het kennispunt MBO Taal en rekenen.

Bekijk het servicedocument hier.

Als docent weet je zelf wat je nodig hebt om goed rekenonderwijs te geven. Daarom bepaal jij wat je aanschaft: een compleet en voordelig startpakket inclusief alle onderdelen of een combinatie van losse onderdelen, passend bij de onderwijssituatie van jouw studenten. Het pakket Startrekenen MBO bestaat uit:

  Startrekenen MBO in Studiereader: De centrale leerlijn van de methode in ons online methodeplatform Studiereader, met een thematische en interactieve aanpak waarbij studenten aan de hand van gevarieerde opdrachten oefenen met de rekenvaardigheden volgens de nieuwe rekeneisen;

Startrekenen MBO Werkboek: Hierin kunnen studenten op basis van de leerlijn op papier oefenen met basisvaardigheden, tussentijds begrip testen met exit-tickets en rijke rekenvragen maken met extra aandacht voor probleemaanpak;

Startrekenen MBO Online: Een oefen- en toetsprogramma ingedeeld volgens de vijf nieuwe rekendomeinen en met aandacht voor de ondersteunende vaardigheden;

Rekenniveautest (RNT): De methodeonafhankelijke online test, geschikt voor een nulmeting van het rekenniveau van je studenten.

Ja. In het pakket van Startrekenen MBO is het Startrekenen MBO Werkboek inbegrepen. Hierin kunnen je studenten werken aan ondersteunende vaardigheden, zoals basisbewerkingen uit het oude domein Getallen, afronden, rekenvolgorde, eenheden omrekenen en rekenen met tijd. De opdrachten in het werkboek kun je inzetten als voorbereiding op of als extra ondersteuning bij de thematische leerlijn. Je kunt ze ook gebruiken om even af te wisselen tussen online en offline werken.

Bovendien biedt het Startrekenen MBO Werkboek jou de mogelijkheid om in één oogopslag te zien waar je studenten staan. In het werkboek vind je namelijk exit-tickets bij de taken in Studiereader. Deze exit-tickets doe je samen met je hele klas. Vaak lokken ze een gesprek uit en laten ze zien of je studenten de behandelde rekenvaardigheden beheersen. Op de uitkomst van de exit-tickets kun je je lessen gericht aanpassen.

Voor het volledige startpakket Startrekenen MBO betaalt een student het eerste jaar € 44,50. Daarna is een goedkopere verlening mogelijk. Alle prijzen vind je hier.

Voor docenten rekenen we een gereduceerd tarief: zij betalen alleen € 10,50 voor het toesturen van het werkboek. Voor docenten verloopt de licentie niet.

Startrekenen MBO is het complete thematisch gerichte lespakket dat we aanbieden voor de nieuwe rekeneisen. Het pakket is ontwikkeld op basis van de nieuwe rekeneisen. Hierin krijgen je studenten alle theorie en oefening die nodig zijn om rekenvaardig te worden in het dagelijks leven. Het pakket Startrekenen MBO bevat, naast een licentie voor de methode in Studiereader, een grote hoeveelheid extra online oefen- en toetsmateriaal en een werkboek voor ondersteunende vaardigheden, oefeningen voor ondersteunende vaardigheden en exit-tickets. Ben je op zoek naar een volledige leerlijn, kies dan voor het startpakket Startrekenen MBO.

Startrekenen MBO Online is het domeingerichte oefen- en toetsprogramma in Studiemeter waarin studenten kunnen oefenen met rekenopdrachten die voldoen aan de rekenvaardigheden van de nieuwe rekeneisen. Startrekenen MBO Online bevat geen volledige leerlijn. De oefeningen in Startrekenen MBO Online zijn gericht op het inoefenen en toepassen van reeds geleerde vaardigheden. Daarom vereist het gebruiken van Startrekenen MBO Online wel een andere rol van jou als docent. Zo zul je zelf meer uitleg moeten geven. Ben je op zoek naar een programma voor alleen domeingericht oefenen en toetsen? Kies dan voor Startrekenen MBO Online. Lees hier meer over Startrekenen MBO Online.

Zowel het pakket van Startrekenen MBO als het oefen- en toetsprogramma Startrekenen MBO Online geeft toegang tot mbo-niveau 2, 3 en 4.

De methode wordt in eerste instantie ontwikkeld voor alle niveaus die zijn beschreven in de rekeneisen, dus de niveaus 2, 3 en 4. Hiermee is de methode ook te gebruiken voor entree.

Startrekenen MBO is een brede generieke methode rekenen en biedt volop ruimte om keuzes te maken in het aanbod. Daarmee is de methode geschikt voor een zeer brede doelgroep. De vragen worden gesteld in functionele contexten waar mbo-studenten in hun studie, maar vooral ook in hun huidige en toekomstige dagelijkse leven mee te maken hebben.

De leerlijn in Studiereader, het werkboek en het oefen- en toetsmateriaal in Studiemeter bieden voldoende oefenmateriaal voor BOL-opleidingen met veel lesuren. In Studiereader kan met de lesplanner een lesaanbod op maat worden samengesteld, waardoor de hoeveelheid lesstof kan worden aangepast op het niveau en de beschikbare tijd van de studenten. Daarmee is de methode ook goed te gebruiken voor opleidingen met minder lesuren, zoals verkorte trajecten en BBL.

In de uitgebreide docentenhandleiding staan volop tips om alle lessen vorm te geven. Niet zoveel lesuren beschikbaar? Geen probleem, de methode bevat volop uitleg en andere functionaliteiten zoals hulpvragen, en door bijvoorbeeld het gebruik van scaffolding kunnen studenten goed zelfstandig aan de slag in de methode.

Heb je een groep studenten die niet zo’n uitgebreide leerlijn nodig heeft, en wil je vooral domeingericht oefenen en toetsen, waarbij het programma helpt om gericht te oefenen? Dat kan heel goed met het oefen- en toetsprogramma Startrekenen MBO Online.

Voor entree is geen apart niveau beschreven in de nieuwe rekeneisen. In plaats daarvan wordt ingezet op ontwikkeling van de rekenvaardigheden afgezet tegen niveau 2 van de nieuwe rekeneisen. Startrekenen MBO biedt ook voor entree volop oefenmateriaal. Het thema Wonen op niveau 2 bevat stapsgewijze leerlijnen voor een aantal belangrijke rekenvaardigheden, zoals het rekenen met verhoudingen, procenten en eenheden. In combinatie met de ondersteunende rekenvaardigheden in het werkboek en het extra oefenmateriaal in Startrekenen MBO Online staat er een prachtige leerlijn om mee aan de slag te gaan.

Intussen zijn wij in gesprek met docenten en studenten van entree-opleidingen om te onderzoeken welke behoeften er zijn binnen deze doelgroep. Op basis van dit onderzoek verwachten we ook thematisch lesmateriaal te ontwikkelen specifiek voor entree.

Via het onderdeel ‘Inzichten’ op het dashboard kun je je studenten volgen. Je kunt realtime volgen wat studenten aan het doen zijn. Ook kun je achteraf alle ingevulde berekeningen (alleen in Studiereader) en antwoorden inzien, klassikaal en per student. Daarnaast kun je via de lesplanner een takenlijst klaarzetten voor de opdrachten in Studiereader.

De probleemaanpak van rekenopgaven is een speerpunt in de nieuwe rekeneisen: hoe komen studenten tot hun antwoord en kunnen ze per opdracht bepalen wat de meeste effectieve en efficiënte oplossingsstrategie is? Daar kom je als student niet achter als alle antwoorden automatisch worden gevalideerd.

In onze nieuwe methode Startrekenen MBO gaan studenten op verschillende manieren met probleemaanpak en berekeningen aan de slag:

  • Studenten kunnen hun berekening en antwoord inleveren en krijgen bij een fout antwoord hulpvragen om hun oplossingsstrategie opnieuw onder de loep te nemen en hun berekening en antwoord te verbeteren.
  • Studenten kijken hun berekeningen en antwoorden regelmatig na op basis van voorbeeldberekeningen en moeten bij fouten aangeven wat zij anders hadden kunnen of moeten doen.
  • Studenten leren op basis van ‘afmaakopdrachten’ in stappen hoe ze tot de beste probleemaanpak kunnen komen.
  • Studenten krijgen ook bij automatische validatie directe feedback op hun antwoord. Ook als dat antwoord goed is, toont de methode een voorbeeldberekening waaraan de student zijn berekening kan spiegelen.

Alle antwoorden, berekeningen en verbeteracties van de student zijn zichtbaar voor de docent in het onderdeel ‘Inzichten’ op het dashboard. Hierin kan de docent eenvoudig zien welke opdrachten goed en minder goed zijn gemaakt en of hij vooral individuele of klassikale feedback moet geven.

Startrekenen MBO is een methode waarin formatieve evaluatie een grote rol speelt, maar die ook op verschillende manieren toetsing faciliteert.

Formatief evalueren
Elke taak wordt afgesloten met eindopdrachten, waarmee je studenten kunnen bewijzen dat ze de leerdoelen uit die taak beheersen. Ook staan er in het Startrekenen MBO Werkboek exit-tickets die horen bij de taken in Studiereader. Via een exit-ticket zie je in één oogopslag waar je studenten staan en kun je je lessen daarop aanpassen. Bovendien kun je als docent met een exit-ticket checken of je uitleg goed is overgekomen. Tot slot reflecteren studenten in de methode steeds op verschillende manieren op hun leerproces. Hierbij denken de studenten ook na over hun probleemaanpak, een van de speerpunten van de nieuwe rekeneisen.

Toetsing
Naast de aandacht voor formatieve evaluatie zijn er voor elk niveau toetsen per thema waarmee je op meerdere momenten in het jaar kunt nagaan in hoeverre je studenten het beschreven rekenniveau beheersen. Voor elk thema zijn er zowel online toetsen als toetsen die op papier kunnen worden afgenomen. Het domeingericht toetsen kan daarnaast in ons online oefen- en toetsprogramma Startrekenen MBO Online.

Het is in de praktijk bewezen dat afwisseling in werkvormen bijdraagt aan beter onderwijs. Startrekenen MBO ondersteunt de docent daarom zoveel mogelijk om die afwisseling op verschillende manieren te kunnen bieden. Binnen de digitale methode worden veel verschillende opdrachtvormen gebruikt. Ook zijn er volop opdrachten waarin groepsgewijze werkvormen als think-pair-share of klassikale werkvormen worden gebruikt. Bovendien geeft het werkboek de mogelijkheid om even van het scherm los te komen en diverse opdrachten op papier uit te werken.

Het thema ‘Wonen’ in Startrekenen MBO is op elk niveau te zien als een basisthema. In dit thema wordt voor een aantal veelgebruikte rekenvaardigheden een leerlijn uitgewerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het rekenen met verhoudingen, procenten en eenheden. Hiermee werken je studenten aan een goede gezamenlijke basis. De vaardigheden die in het thema Wonen worden opgebouwd, worden in de thema’s Studie & Werk en Vrije Tijd door elkaar geoefend, toegepast en verdiept.

Studenten kunnen in Startrekenen MBO eenvoudig zelf aan de slag. Elk thema in de methode is opgebouwd uit taken waarbinnen de weg zich vanzelf wijst. De opbouw van die taken draagt bij aan meer inzicht en eigenaarschap van de student zodat hij zelfstandig aan zijn leerdoelen kan werken.

De student begint elk thema met een starttaak waarin voorkennis wordt geactiveerd en waarin de student nadenkt over de leerdoelen. Op basis van de uitkomsten maakt de student alle taken in het thema of kan de docent met een handige online lesplanner een maatwerkroute selecteren.

Tijdens het oefenen beschikt de student over veel bronnen om in een opdracht zelfstandig verder te komen: zo vindt de student oproepbare uitleg, uitlegvideo’s, handige widgets en voordoe- of modelvideo’s waarin complexe opdrachten worden voorgedaan. Studenten kunnen elkaar ook verder helpen door elkaar tijdens opdrachten uit te nodigen voor online feedback.

Vanuit de opdrachten in Studiereader kan de student ook makkelijk verder oefenen met onderliggende rekenvaardigheden via directe linkjes in de terugkijkopdrachten. Daarnaast kunnen domeingerichte en ondersteunende vaardigheden geoefend worden in Startrekenen MBO Online.

Tot slot biedt de methode online reflectieopdrachten en eindopdrachten waarmee de student zijn eigen studievoortgang kan monitoren. In combinatie met de online toetsen in het oefen- en toetsprogramma kan elke student dus op zijn eigen niveau een eigen leerroute volgen.

Ja, die is er. De docentenhandleiding bevat veel nuttige informatie voor de docent, denk aan:

✓ een overzicht van de lesstof en leerdoelen;
✓ een overzicht van de benodigde voorkennis en vervolgstappen;
✓ de gebruikte rekenstrategieën en rekentaal;
✓ praktische tips voor in de les.

Ja! Naast de thema’s omvat de methode twee onderdelen waarmee studenten zich gericht kunnen voorbereiden op het examen:

✓ Examenvoorbereiding
✓ Examenvragen

In de examenvoorbereiding verkennen studenten het examen en oefenen ze specifieke examenvaardigheden, zoals het controleren van hun antwoorden en het werken onder tijdsdruk. De student leert ook welke mogelijkheden hij heeft om op het examen zijn berekeningen te noteren en krijgt inzicht in de eisen die op het examen aan een berekening worden gesteld.

Daarnaast bieden we examenvragen, die een goed beeld geven van de generieke examens die worden ontwikkeld door de Coöperatie Examens MBO. Het niveau, het aantal vragen en de verdeling over verschillende vaardigheden en contexten komen overeen met de generieke examens. Bovendien sluiten de vraagtypes aan bij de examens van de coöperatie: niet alleen vragen met een getal als antwoord, maar bijvoorbeeld ook sleepvragen en meerkeuzevragen.

Ja, dat kan! Het pakket Startrekenen MBO geeft toegang tot lesmateriaal op mbo-niveau 2, 3 én 4. Als een gekozen niveau voor een student dus te hoog of te laag blijkt te zijn, dan kan hij in de methode en het aanvullende oefenprogramma oefenen op een ander niveau. Bij elk niveau sluiten de subthema’s en bijbehorende rekenvaardigheden bovendien op elkaar aan, waardoor je gemakkelijk kunt differentiëren binnen hetzelfde onderwerp én de lesstof centraal kunt introduceren in de klas.

Klopt het gekozen niveau, maar heeft de student nog niet de voorkennis die nodig is om met een taak in Startrekenen MBO in Studiereader aan de slag te gaan? Dan kan hij op zijn eigen niveau extra oefenen in het werkboek of in Startrekenen MBO Online. Ook tijdens het werken aan een taak zijn er momenten waarop een student of docent kan beslissen dat er extra oefening nodig is.

Uit gesprekken met docenten weten wij dat de vaardigheden die als ondersteunend zijn benoemd, zoals het oude domein Getallen, eenheden omrekenen en rekenen met tijd, lang niet altijd door studenten worden beheerst. Als jouw studenten de ondersteunende vaardigheden nog niet voldoende beheersen om met een taak aan de slag te gaan, kunnen ze extra oefenen in het werkboek en met het extra oefenmateriaal in Startrekenen MBO Online.

Het werkboek bevat een volledige leerlijn ondersteunende vaardigheden met uitleg, voorbeelden en theorie. Het werkboek en het extra oefenmateriaal in Startrekenen MBO Online zijn onderdeel van het pakket Startrekenen MBO.

Ja, voor studenten die nog niet hoeven te voldoen aan de nieuwe rekeneisen blijft het vertrouwde Startrekenen Online beschikbaar bij alle bestaande methodes.

Voor studenten die wel aan de nieuwe rekeneisen moeten voldoen adviseren we het complete pakket van Startrekenen MBO. Werk je liever met alleen oefen- en toetsmateriaal? Kies dan voor Startrekenen MBO Online. Startrekenen MBO Online is het domeingerichte oefen- en toetsprogramma in Studiemeter waarin studenten kunnen oefenen met opdrachten die voldoen aan de rekenvaardigheden van de nieuwe rekeneisen. De structuur van elk domein, met instaptoets, oefeningen met deeltoetsen en oefen-, eind- en herkansingstoetsen is identiek aan het ‘oude’ Startrekenen Online.

Heb je hierna nog andere vragen? Neem dan contact op met [email protected] of bekijk meer informatie over Startrekenen MBO.