FAQ Startrekenen MBO

FAQ Startrekenen MBO

Startrekenen MBO in Studiereader banner

Vanaf schooljaar 2022-2023 gelden er nieuwe rekeneisen voor het mbo, met aparte leerdoelen voor mbo 2, 3 en 4. Op basis van deze nieuwe eisen ontwikkelen we de gloednieuwe online rekenmethode Startrekenen MBO. We begrijpen dat de komst van de nieuwe rekeneisen en onze bijbehorende rekenmethode veel vragen oproept. Daarom geven we hieronder antwoord op de meest gestelde vragen:

Hoe worden de nieuwe rekeneisen zichtbaar in de methode?

We ontwikkelen Startrekenen MBO helemaal volgens de nieuwe rekeneisen, met aparte leerlijnen voor mbo 2, 3 en 4. De methode is ingedeeld in vier thema’s: studie & werk, vrije tijd, vervoer en wonen. Via deze thema’s benaderen je studenten het rekenen vanuit de dagelijkse praktijk. De opdrachten gaan uit van herkenbare situaties in het dagelijkse leven, waarin de student zijn rekenvaardigheden nodig heeft.

De nieuwe rekeneisen zijn opgedeeld in vijf rekendomeinen:

 1. Grootheden en eenheden
 2. Oriëntatie in de twee- en driedimensionale wereld
 3. Verhoudingen herkennen en gebruiken
 4. Procenten gebruiken
 5. Omgaan met kwantitatieve informatie

Deze vijf domeinen liggen ten grondslag aan de inhoud van onze nieuwe methode. Binnen de thema’s van Startrekenen MBO werken je studenten aan leerdoelen die aansluiten bij de rekenvaardigheden uit de vijf domeinen.

Uit welke onderdelen bestaat de methode Startrekenen MBO

De methode bieden wij aan in een startpakket dat bestaat uit:

 • een licentie voor Startrekenen MBO: de centrale leerlijn van de methode in ons online methodeplatform Studiereader, met een thematische aanpak waarbij studenten aan de hand van gevarieerde opdrachten oefenen met de rekenvaardigheden volgens de nieuwe rekeneisen;
 • het Startrekenen MBO werkboek met de leerlijn voor ondersteunende vaardigheden en exit tickets bij de taken in Studiereader;
 • een licentie voor Startrekenen MBO Online in Studiemeter: aanvullend oefenmateriaal bij de vijf nieuwe rekendomeinen en ondersteunende vaardigheden;
 • een sessie van de Rekenniveautest (RNT): de methodeonafhankelijke online test, geschikt voor een nulmeting van het rekenniveau van je studenten.

Wanneer is Startrekenen MBO beschikbaar?

De nieuwe methode Startrekenen MBO zal voor het schooljaar 2022-2023 volledig beschikbaar zijn voor mbo-niveau 2, 3 en 4.

Voor het schooljaar 2021-2022 is het eerste thema van de methode op niveau 2, 3 en 4 al beschikbaar: wonen. Maak je gebruik van een van onze rekenmethodes? Dan stellen we jou dit eerste thema kosteloos ter beschikking, zodat je alvast kunt starten met de nieuwe rekeneisen.

In de loop van 2021 vinden verschillende online rekensessies plaats waarin je alles hoort over Startrekenen MBO:

 • juni: Hoe kan ik komend schooljaar starten met Startrekenen MBO?
 • september: Hoe werk ik in het schooljaar 2021-2022 met Startrekenen MBO?

Ook kunnen we gedurende dit schooljaar al lesmateriaal laten zien. Zo zijn de Starttaak van het thema Vrije Tijd (online), de taak Koken van het thema Wonen (online) en het kennismakingskatern van het werkboek beschikbaar.

Ik wil in schooljaar 2021-2022 al starten met de nieuwe rekeneisen. Kan dat?

Ja, dat kan. Aan het begin van het schooljaar is het eerste thema van de methode klaar voor gebruik. Dit thema wordt kosteloos verstrekt aan gebruikers van onze rekenmethodes, zodat je met je studenten alvast thematisch en volgens de nieuwe rekeneisen kunt werken.

Aan het begin van schooljaar 2021-2022 is dit nog geen volledige methode, waardoor sommige vaardigheden moeten worden geoefend in de gekochte methode. Wij zorgen voor een handreiking die aangeeft wat je studenten nog moeten oefenen in de gekochte methode. In de loop van het schooljaar zullen we meer lesmateriaal beschikbaar stellen, waardoor het deel wat nog in de gekochte methode moet worden geoefend steeds kleiner wordt.

Welke methode van Startrekenen moet ik schooljaar 2021-2022 gebruiken?

Maak je al gebruik van Startrekenen en ben je tevreden met de huidige methode? Dan raden we je aan om die nog een jaar te gebruiken. Jij en je studenten krijgen aan het begin van volgend schooljaar toegang tot het eerste thema van de nieuwe methode, waardoor je toch alvast met de nieuwe rekeneisen aan de slag kunt. Daarnaast zorgen wij voor een handreiking met tips voor het combineren van beide methodes.

Zie je beperkingen in je huidige methode? Heb je bijvoorbeeld te weinig lestijd? Dan raden we Startrekenen Compact in Studiereader aan. Dit is een volledig gedigitaliseerde methode, bedoeld voor studenten die zich in weinig lesuren op hun examen moeten voorbereiden. In Startrekenen Compact worden rekenvaardigheden door elkaar aangeboden en gecombineerd waar dat past in het onderwerp. Het sluit daarom al goed aan op de nieuwe rekeneisen. In combinatie met het beschikbare deel van de nieuwe methode en onze handreiking bereid je je studenten goed voor op het werken met de nieuwe rekeneisen.

Komt er iets op papier?

Ja, naast Startrekenen MBO in Studiereader komt er een werkboek op papier waarin studenten oefenen met de ondersteunende vaardigheden, zoals basisbewerkingen uit het domein getallen, het omzetten van eenheden en het rekenen met tijd.

Daarnaast vind je in het werkboek exit tickets bij de taken in Studiereader. De exit tickets doe je gezamenlijk met je hele klas, vaak lokken ze een gesprek uit. Door een exit ticket zie je in één oogopslag waar je studenten staan en kun je je lessen daarop aanpassen.

Dit werkboek kan worden ingezet voorafgaand aan het werken in Studiereader, maar kan ook worden gebruikt om gericht te werken aan ondersteunende vaardigheden als blijkt dat een student nog extra oefening nodig heeft.

Wordt er ook voor Entree iets gemaakt?

In de nieuwe rekeneisen zijn geen aparte eisen geformuleerd voor entreeopleidingen (niveau 1). Omdat de groep zo divers is en het rekenniveau van de studenten heel verschillend is, wordt maatwerk aanbevolen.

Uitgeverij Deviant heeft voor alle verschillende rekenniveaus materiaal beschikbaar. Wij helpen je graag om je studenten maatwerk te bieden. Hiervoor kun je kosteloos een (online) voorlichting aanvragen.

Wat is het verschil tussen Startrekenen MBO ( in Studiereader )en Startrekenen MBO Online ( in Studiemeter)?

Startrekenen MBO is een volledige methode, waarin je studenten alle theorie en oefening krijgen die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe rekeneisen. Als je een licentie voor Startrekenen MBO aanschaft, krijg je daar het oefenprogramma Startrekenen MBO Online bij.

Startrekenen MBO Online is het oefenprogramma in Studiemeter waarin studenten extra kunnen oefenen met de rekenstof. De oefeningen zijn opnieuw ingedeeld en aangevuld zodat ze aansluiten bij de domeinen van de nieuwe rekeneisen. De ondersteunende vaardigheden zoals het oude domein Getallen, rekenen met tijd en het omzetten van eenheden worden aangeboden in een apart domein (domein 0). Voor Startrekenen MBO Online kun je losse licenties aanschaffen.

Voor beide producten geldt dat een licentie toegang geeft tot lesmateriaal op zowel mbo-niveau 2, 3 als 4.

Kan ik differentiëren met de nieuwe methode?

Ja, dat kan! Het pakket Startrekenen MBO geeft toegang tot lesmateriaal op mbo-niveau 2, 3 én 4. Als een gekozen niveau voor een student dus te hoog of te laag blijkt te zijn, dan kan hij in de methode en het aanvullende oefenprogramma oefenen op een ander niveau. Bij elk niveau sluiten de subthema’s en bijbehorende rekenvaardigheden bovendien op elkaar aan, waardoor je gemakkelijk kunt differentiëren binnen hetzelfde onderwerp én de lesstof centraal kunt introduceren in de klas.

Klopt het gekozen niveau, maar heeft de student nog niet de voorkennis die nodig is om met een taak in Startrekenen MBO aan de slag te gaan? Dan kan hij op zijn eigen niveau extra oefenen in het werkboek of in Startrekenen MBO Online. Ook tijdens het werken aan een taak zijn er momenten waarop een student of docent kan beslissen dat er extra oefening nodig is.

Hoe oefenen mijn studenten de vaardigheden die volgens de rekeneisen ‘ondersteunend’ zijn?

Uit gesprekken met docenten weten wij dat de vaardigheden die als ondersteunend zijn benoemd, zoals het oude domein Getallen, eenheden omreken en rekenen met tijd, lang niet altijd door studenten worden beheerst. Als jouw studenten de ondersteunende vaardigheden nog niet voldoende beheersen om met een taak aan de slag te gaan, kunnen ze extra oefenen in het werkboek of in het oefenprogramma Startrekenen MBO Online in Studiemeter.

Het werkboek bevat een volledige leerlijn ondersteunende vaardigheden met uitleg, voorbeelden en theorie. Startrekenen MBO Online en het werkboek zijn onderdeel van het startpakket Startrekenen MBO.

Blijft Startrekenen Online apart beschikbaar in Studiemeter?

Ja, bij de nieuwe methode ontwikkelen we het oefenprogramma Startrekenen MBO Online in Studiemeter. Dit programma is onderdeel van het pakket Startrekenen MBO, maar je kan er ook een aparte licentie voor aanschaffen. Startrekenen MBO Online sluit aan bij de nieuwe rekeneisen en de vijf nieuwe domeinen. Bovendien biedt dit programma ‘domein 0’: ondersteunende vaardigheden die een basis vormen voor de andere vijf domeinen. Denk aan basisbewerkingen uit het huidige domein Getallen, het omzetten van eenheden en het rekenen met tijd.

Daarnaast blijft het vertrouwde Startrekenen Online beschikbaar bij de bestaande methodes Startrekenen 2F mbo en Startrekenen 3F. Studenten die nog niet hoeven te voldoen aan de nieuwe rekeneisen kunnen dus in het bekende Startrekenen Online blijven werken.

Zitten er ook toetsen bij de methode?

Startrekenen MBO is een formatieve methode. Elke taak wordt afgesloten met een eindopdracht, waarmee je studenten kunnen bewijzen dat ze de leerdoelen beheersen. De eindopdracht kan als bewijsstuk in het rekenportfolio worden opgenomen.

Ook vind je in het Startrekenen MBO werkboek exit tickets bij de taken in Studiereader. Door het gebruik van een exit ticket zie je in één oogopslag waar je studenten staan en kun je daar je lessen op aanpassen.

Daarnaast komen er toetsen waarmee je op meerdere momenten in het jaar kunt zien hoe je studenten ervoor staan.

Heb je hierna nog andere vragen? Neem dan contact op met rekenen@uitgeverij-deviant.nl of meld je gratis aan voor de online rekensessie! Voor meer informatie over de didactische uitgangspunten van de methode, klik je hier.