FAQ Starttaal Vooraf

Ben je op zoek naar een nieuwe methode Nederlands voor het niveau op weg naar 1F? Heb je interesse in Starttaal Vooraf en wil je nog net iets meer weten? Dan ben je hier op de juiste plek. Bekijk hieronder ons antwoord op de veelgestelde vragen.

FAQ Starttaal Vooraf

Ben je op zoek naar een nieuwe methode Nederlands voor het niveau op weg naar 1F? Heb je interesse in Starttaal Vooraf en wil je nog net iets meer weten? Dan ben je hier op de juiste plek. Bekijk hieronder ons antwoord op de veelgestelde vragen.

De methode is voornamelijk offline: de leerlingen lezen theorie, bekijken voorbeelden en maken daar opdrachten bij in een leerwerkboek. Tussentijds testen ze in het bijbehorende gedrukte taalportfolio zelf of ze de lesstof hebben begrepen. In sommige opdrachten wordt verwezen naar onze online omgeving Studiemeter, waarin de leerlingen luister- en videofragmenten kunnen vinden.

Wil jij het oefenen in Starttaal Vooraf afwisselender maken voor je leerlingen? Of hebben ze extra oefenmateriaal nodig? Kies dan aanvullend voor het online oefen- en toetsprogramma Starttaal Vooraf Online. Zo maak je optimaal gebruik van de bewezen effectieve afwisseling tussen online en papieren lesmateriaal. Een licentie voor Starttaal Vooraf Online kun je aanvragen via onze servicedesk.

Starttaal Vooraf bestaat uit acht thema’s, verdeeld over twee leerwerkboeken. Elk thema is opgebouwd uit een startopdracht en zeven hoofdstukken. In elk hoofdstuk werken de leerlingen aan een bepaalde taalvaardigheid. Naast het leerwerkboek krijgen de leerlingen een eigen taalportfolio waarin zij tussentijdse evaluatie-opdrachten maken en aan het einde van een thema in een gecombineerde eindopdracht kunnen nagaan of ze de lesstof beheersen. Vanuit het leerwerkboek wordt steeds naar het taalportfolio verwezen. Zo weten je leerlingen altijd wanneer ze van boek moeten wisselen. De voortgang van je leerlingen kun je in een speciaal interactief document digitaal vastleggen. Handig voor het leerlingvolgsysteem!

De voorloper van Starttaal Vooraf, VIA Vooraf, is gewoon beschikbaar en nog altijd een heel fijne methode om mee te werken. Als je kiest om te blijven werken met VIA Vooraf, kun je je boeken gewoon bestellen via onze webshop.

Benieuwd naar de toekomst van VIA Vooraf? We zijn volop in ontwikkeling en denken na over een nieuwe methode Nederlands voor leerlingen die nog kleinere stappen nodig hebben dan de stappen in VIA Vooraf of het nieuwe Starttaal Vooraf. Wil je op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief PrO/vso.

De methode VIA Vooraf is nu zo’n tien jaar oud en wordt nog steeds volop gebruikt. Maar er zijn in tien jaar veel dingen veranderd. Daarom behouden we, op basis van docenten- en leerlingenfeedback, wat goed is aan VIA Vooraf en zijn waar nodig verbeteringen doorgevoerd. Omdat het voor leerlingen fijn is dat de opdrachten die zij maken aansluiten op hun dagelijkse leven, maken we de lesstof van Starttaal Vooraf actueler. Ook hebben we nieuwe didactische inzichten doorgevoerd. In Starttaal Vooraf wordt onder andere meer aandacht besteed aan het activeren van voorkennis en het herhalen van de lesstof, doordat de leerlingen in de thema’s een startopdracht en een eindopdracht maken en doordat er tussentijdse evaluatiemomenten plaatsvinden.

Is VIA Vooraf dan geen goede methode? Zeker wel, in VIA Vooraf ligt er meer nadruk op spelling en grammatica, de stappen in de leerlijn zijn wat groter dan in Starttaal Vooraf en er is iets minder ruimte om op papier te oefenen. Voor leerlingen die dat aankunnen heeft VIA Vooraf dus juist een heel fijne aanpak en is het zeker een methode om te overwegen.

In onze methodes maken we gebruik van bewezen effectieve didactiek. In de methode Starttaal Vooraf betekent dit expliciet:

  • structureel voorkennis activeren en inzicht in leerdoelen bieden;
  • vaste momenten bieden om tussentijds begrip te testen;
  • expliciete aandacht geven aan woordenschat en leesmotivatie;
  • lesstof herhalen wanneer dat nuttig is in de leerlijn;
  • het geleerde zichtbaar maken in een taalportfolio, waarin de leerlingen tussentijds testen wat ze hebben geleerd en aan het einde van een thema laten zien welke leerdoelen ze beheersen.

Naast een antwoordmodel per thema is bij de methode Starttaal Vooraf ook een docentenhandleiding beschikbaar met aanvullende tips en lessuggesties. Zo kun je alles uit de methode, jouw les en de leerlingen halen. Je vindt deze op het oefen- en toetsplatform Studiemeter bij de Links & Downloads. Een gratis licentie voor Studiemeter kun je aanvragen via onze servicedesk.

Starttaal Vooraf Online is een aanvullend online oefen- en toetsprogramma waarvoor je een aparte licentie nodig hebt. Deze licentie kun je aanvragen via onze servicedesk.

Starttaal Vooraf Online bestaat uit opdrachten per hoofdstuk waarin de leerlingen extra oefenen met de leerstof uit een hoofdstuk. Door deze opdrachten te maken, spelen de leerlingen steeds meer deeltoetsen vrij en kunnen zij uiteindelijk een eindtoets maken waarin ze laten zien dat ze de lesstof uit een thema beheersen.

Leerlingen oefenen met alle onderdelen uit het leerwerkboek, maar de productieve vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren zijn niet volledig actief te oefenen. Daarom bieden we voor deze taalvaardigheden veelal receptieve opdrachten aan, waarmee leerlingen in elk geval kunnen laten zien dat ze de uitleg hebben begrepen. Toepassen doen ze eigenlijk de hele dag door: enerzijds in de opdrachten in het leerwerkboek, anderzijds in de dagelijkse praktijk.

Starttaal Vooraf Online leveren we vanaf september gefaseerd op. Meer weten over het online oefen- en toetsprogramma of de planning? Of wil je graag licenties voor je leerlingen? Neem contact op met onze gespecialiseerde vakvoorlichter Timon Sloos via [email protected].

In Starttaal Vooraf is al meer rekening gehouden met het extra oefenen met moeilijke onderdelen: er zijn meer opdrachten, de lesstof wordt in kleinere stappen aangeboden en er is meer aandacht voor herhaling binnen een thema, maar ook tussen de thema’s. Als leerlingen bepaalde lesstof ondanks de opdrachten in het leerwerkboek of het taalportfolio nog steeds lastig vinden, dan biedt Starttaal Vooraf Online een mooie uitkomst. Hierin kunnen ze extra oefenen, herhalen en toetsen maken.

Op veler verzoek besteden we in elk thema structureel aandacht aan taalverzorging. We bouwen de lesstof in de twee leerwerkboeken wel op. In deel A zoomen we in op het gebruik van leestekens en het vervoegen van werkwoorden. In deel B herhalen we de werkwoordspelling en bieden we meervoudsvormen, samenstellingen en het verbeteren veelgemaakte spellingsfouten aan. Alles wat de leerlingen in Hoofdstuk 4 | Taalverzorging leren, passen ze direct daarna toe in Hoofstuk 5 | Schrijven. Hierdoor verloopt de overgang van geïsoleerd oefenen naar het schrijven van eenvoudige teksten gemakkelijker en beter.

De taalverzorgingshoofdstukken zijn in kleine stappen opgedeeld. Bij elke stap horen opdrachten die de leerlingen in een rustig tempo door de theorie heen begeleiden. In sommige hoofdstukken, zoals die over werkwoordspelling, wordt er veel theorie uitgebreid behandeld. Voel je vrij om niet alles achter elkaar te behandelen, maar deze opdrachten af te wisselen met opdrachten in Hoofdstuk 6 | Spreken en Hoofdstuk 7 | Gesprekken voeren. Je kunt ook regelmatig zelf de lesstof herhalen met eenvoudige zinnen op het bord en kleine tekstjes over actuele onderwerpen.

Meer weten over onze keuzes met betrekking tot taalverzorging? Stuur je vragen naar [email protected].

Starttaal Vooraf is een formatieve methode waarin we het leren van je leerlingen voortdurend zichtbaar maken. Dit gebeurt in de opdrachten zelf en in het bijzonder in de Pitstops en de Finish! in het gedrukte Starttaal Vooraf Taalportfolio. In een Pitstop laten de leerlingen zien wat zij tussentijds hebben geleerd. Dit gebeurt steeds na een vast en logisch cluster van hoofdstukken. In de Finish! gaan de leerlingen na of zij de leerdoelen van een thema beheersen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om aanvullend te oefenen en te toetsen in Starttaal Vooraf Online. Door binnen een thema de deeltoets van ieder hoofdstuk vrij te spelen, speelt een leerling de eindtoets van dat thema vrij. In Starttaal Vooraf Online drukken we het geleerde niet alleen in leerdoelen en voortgang uit, maar ook in een cijfer met een beargumenteerde cesuur. Tot slot zijn we bezig met de ontwikkeling van beslistoetsen.

Toch een cijfer nodig? Wij zullen een cesuur voorstellen bij de Finish! in het taalportfolio. Natuurlijk denken we ook altijd graag mee over aanvullende toetsmogelijkheden.

Onze vakvoorlichters zijn altijd bereid om mee te kijken met je planning en hoe je de methode het best kunt inzetten. Ze geven kosteloos voorlichting, training en antwoord op al je vragen. Verder is de redactie Nederlands ook altijd bereid om antwoord te geven op specifieke inhoudelijke vragen.

Daarnaast is onze servicedesk gedurende het schooljaar én in de vakanties elke werkdag bereikbaar voor vragen met betrekking tot het opstarten van de methode en het verhelpen van problemen. Je kunt ook bij de servicedesk terecht voor het aanvragen van Starttaal Vooraf Online-licenties voor je leerlingen.  

Wil je Starttaal Vooraf in de praktijk inzetten? Neem dan contact met ons op!
Wil je persoonlijk contact met onze vakvoorlichter Timon? Stuur dan een mail via [email protected].