Methodes voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Methodes voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Uitgeverij Deviant biedt voor het voorgezet speciaal onderwijs (vso) toegankelijke methodes op alle niveaus. Onze methodes voor het vso zijn erop gericht om leerlingen zowel uitstekend voor te bereiden op de examens, (beschermd) werk of dagbesteding als op hun rol in de maatschappij. Intensief contact met onderwijsinstellingen, docenten en leerlingen draagt bij aan de verfijning van ons lesmateriaal. Met hart voor en kennis van het vso leveren wij een bijdrage aan beter en passender onderwijs, waarmee we recht doen aan de verschillen tussen leerlingen.

Klik op het vak van uw keuze voor een overzicht van onze lesmethodes voortgezet speciaal onderwijs:
Nederlands Rekenen Engels Burgerschap of Vraag een vso-kennismakingspakket aan

Ons workshopaanbod voor het vso

Voor de vakken Nederlands en burgerschap bieden wij voor docententeams die werken met een van onze methodes of overwegen dit te gaan doen diverse workshops aan. Wij kunnen deze kosteloos bij u op school verzorgen. Naast deze workshops verzorgen wij op verzoek ook kosteloos gastlessen en workshops op maat.

Nederlands

• VIA Vooraf en VIA Vervolg: op weg naar 1F en daar voorbij!
• De taalkoffer: activerende werkvormen in de les
• Lezen in rondes: structureel werken aan beter tekstbegrip
• Leer meer van je peer: procesgericht leren met peerfeedback
• Formatief evalueren: feedback is belangrijker dan cijfers
• Spraakwater – de kracht van interactie!

Rekenen

• Maak kennis met Startrekenen
• Aan de slag met Startrekenen
• Ontwikkelen rekenbeleid
• Rekenen onder 1F-niveau
• Concrete materialen in de rekenles
• Vernieuwingen Startrekenen
• Feedback is belangrijker dan cijfers
• Voorbereiding rekentoets of rekenexamen

Burgerschap

• Activerende werkvormen in de burgerschaples
• Actualiteit in de klas met de Nieuwsrubriek

Studiemeter

• Workshop: aan de slag met Studiemeter

Naar ons volledige workshopaanbod