Engels Verkort

Engels Verkort

Engels Verkort is een compacte methode Engels voor het mbo. Deze methode is bij uitstek geschikt voor BBL-opleidingen, verkorte trajecten en de keuzedelen Engels. De methode geeft studenten de kans om ondanks het beperkte aantal beschikbare contacturen op het gewenste (eind)niveau te komen. Engels Verkort bestaat uit een leerwerkboek en een digitaal oefen- en toetsprogramma.

Generiek en beroepsgericht oefenen op vier niveaus met Engels Verkort

Engels Verkort is een generieke methode Engels waarmee studenten doelgericht en effectief toewerken naar hun examens. In het leerwerkboek vinden zij per niveau korte leertaken waarin generiek Engels met een beroepsinvalshoek geoefend wordt. De methode is daarmee uitermate praktisch en flexibel in te zetten, ook met weinig contacturen.

Kenmerken van de methode

 A1, A2, B1 en B2 in één methode
 overzichtelijk leerwerkboek met korte leertaken met generiek Engels vanuit een beroepsinvalshoek
 online opzoekboek voor theorie
 effectieve opbouw van de lessen en opdrachten
 handige planner om de leerroute te bepalen
 grotendeels zelfstandig door te werken
 praktische tips als hulp bij examenvoorbereiding
aanvullend oefen- en toetsmateriaal in Engels Verkort Online en Examencoach Engels
 inclusief gevalideerde instellingsexamens (IE) Engels

Vraag een voorlichting aan Kennismakingspakket aanvragen


Of bestel deze methode online