Engels Verkort

Engels Verkort

Engels Verkort is een nieuwe compacte methode Engels voor het mbo. Deze methode is bij uitstek geschikt voor BBL-opleidingen, verkorte trajecten en de keuzedelen Engels. De methode geeft studenten de kans om ondanks het beperkte aantal beschikbare uren op het gewenste (eind)niveau te komen. Engels Verkort bestaat uit een leerwerkboek en een digitaal oefen- en toetsprogramma.

Waarom Engels Verkort?

Vinkje bij uitstek geschikt voor BBL, verkorte trajecten en keuzedelen Engels;
Vinkje een volwassen methode die aansluit bij de belevingswereld van de BBL-student;
Vinkje veel mogelijkheden om zelf keuzes te maken binnen de lesstof;
Vinkje korte leertaken met generiek Engels vanuit een beroepsinvalshoek.

Kennismakingspakket aanvragen