Starttaal

Starttaal

Starttaal 2F en 3F zijn methodes in boekvorm die zijn ontwikkeld voor mbo-studenten die een beroepsopleidende leerweg volgen en aan het einde van hun opleiding examen op 2F- of 3F-niveau moeten doen. Deze methodes zijn geschikt voor studenten die vooral in boeken willen werken.

Waarom kiezen voor Starttaal 2F of 3F?

Vinkje stapsgewijze examenvoorbereiding én oefenexamens voor CE en IE’s
Vinkje structurele aandacht voor procesgericht leren
Vinkje gemodelde voorbeelden bij elke taalvaardigheid
Vinkje taalverzorging in dienst van de productieve taalvaardigheden
Vinkje inclusief gevalideerde instellingsexamens (IE) Nederlands

Kennismakingspakket aanvragen     Voorlichting aanvragen