Starttaal

Starttaal

Starttaal is een vernieuwende methode Nederlands waarin bewezen effectieve didactiek wordt gecombineerd met het oefenen van taalvaardigheden in betekenisvolle en functionele context. Starttaal bestaat uit:

• Starttaal Instap – Onder 1F | Voor leerlingen in het PrO en vso die de lesstof in VIA Vooraf niet aankunnen en de basisvaardigheden voor taal in kleinere stappen moeten leren.

• Starttaal 2F en 3F | Voor mbo-leerlingen die een beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen en aan het einde van hun opleiding examen op 2F- of 3F-niveau moeten doen.

• Starttaal Compact 2F en 3F | Voor mbo-leerlingen die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of een verkorte traject volgen en in weinig lesuren moeten worden voorbereid op de examens.