Nuchtere woorden van een groot idealist

‘Het is het makkelijkst om lesmateriaal te maken voor grote groepen, maar we willen ook voorzien in de behoeftes van kleinere groepen.’ Onze directeur Jelle vindt dat iedereen recht heeft op goed onderwijs. In Vaktijdschrift Profiel verscheen een artikel waarin hij onze visie op onderwijs uitlegt.

Nuchtere woorden van een groot idealist

maandag, 12 december, 2022

‘Het is het makkelijkst om lesmateriaal te maken voor grote groepen, maar we willen ook voorzien in de behoeftes van kleinere groepen.’ Onze directeur Jelle vindt dat iedereen recht heeft op goed onderwijs. In Vaktijdschrift Profiel verscheen een artikel waarin hij onze visie op onderwijs uitlegt.

Onze visie op onderwijs

Noem Jelle een bescheiden voorvechter. Of een nuchtere idealist. Hoe dan ook: ondanks zijn bescheidenheid vormen grote woorden als rechtvaardigheid en inclusiviteit het fundament van de visie op onderwijs van Uitgeverij Deviant. De beste samenvatting ervan: iedereen heeft recht op goed onderwijs.

Daarom maakt Uitgeverij Deviant vooral lesmateriaal voor onderwijstypen waaraan niet genoeg aandacht wordt besteed, zoals het mbo, vso en PrO. In Vaktijdschrift Profiel gaat Jelle dieper in op onze visie.

Van de eerste ideeën tot de eindredactie: Uitgeverij Deviant
besteedt niets uit bij de ontwikkeling van haar lesmateriaal.