#Trending: Hooligangeweld: wat is het en hoe ga je het tegen?

De nieuwsmedia staan er vol mee: het ene na het andere hooligan-incident. De start van het voetbalseizoen gaat namelijk gepaard met een alarmerende piek in hooligangeweld. Wat is hooligangeweld en hoe ga je het geweld tegen? Ga hierover in gesprek met je studenten aan de hand van onze gratis lestips.

#Trending: Hooligangeweld: wat is het en hoe ga je het tegen?

maandag, 25 oktober, 2021

De nieuwsmedia staan er vol mee: het ene na het andere hooligan-incident. De start van het voetbalseizoen gaat namelijk gepaard met een alarmerende piek in hooligangeweld. Wat is hooligangeweld en hoe ga je het geweld tegen? Ga hierover in gesprek met je studenten aan de hand van onze gratis lestips.

Hoe ga je aan de slag?

Stap 1:

Bekijk met je studenten het fragment over hooligangeweld van WNL (20 oktober 2021): ‘Hooligangeweld laait op, KNVB komt in actie’. Bespreek daarna de volgende vragen:

  • Wat wordt er bedoeld met hooligangeweld?
    Laat je studenten eerst zelf nadenken over het woord en bespreek daarna de definitie klassikaal.
  • Welke ideeën voor het optreden tegen hooligangeweld worden er in het fragment genoemd?
  • Wat zijn nog meer manieren om het hooligangeweld tegen te gaan?
    Vraag je studenten welke ideeën zij hebben om het hooligangeweld tegen te gaan. Noteer de ideeën en laat studenten elkaars ideeën aanvullen.
Stap 2:

Sluit de les af met de stelling: Relschoppers bij een voetbalwedstrijd moeten een levenslang stadionverbod krijgen.

  • Laat je studenten eerst zelf bepalen of ze voor of tegen zijn. Vraag je studenten vervolgens aan te geven of ze het met de stelling eens of oneens zijn en ga over de stelling in debat. Je kunt hier ook een overloopdebat van maken. Tijdens zo’n debat mogen je studenten van mening veranderen tijdens het debatteren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als ze een argument van de andere kant overtuigend genoeg vinden, of als ze het oneens zijn met argumenten van medestanders.
Trending 25 hooligangeweld

Schrijf je in voor de Trending-nieuwsbrief en ontvang de volgende lesbrief kosteloos in je mailbox.