Goed voorbereid op het rekenexamen

Goed voorbereid op het rekenexamen

Met de methode Startrekenen leren studenten of leerlingen de rekenvaardigheden die ze nodig hebben in het dagelijks leven, hun werk en het rekenexamen. Na het aanleren van deze vaardigheden kunnen nog extra stappen gezet worden in de voorbereiding op het rekenexamen in het voortgezet onderwijs en het mbo. Hiervoor kan je de volgende materialen gebruiken:

  • Examencoach rekenen – digitale oefenexamens op 2A-, 2F- en 3F-niveau.
  • Trainingsexamens rekenen – papieren oefenexamens gericht op lastigste vragen van het examen.
  • Methodeonafhankelijke eindtoetsen (MOET) – papieren toetsen waarin de rekendomeinen geïntegreerd aan bod komen.
  • Materiaal op 2A-niveau – een handleiding, oefenmateriaal en oefenexamens ter voorbereiding op het 2A-examen.
  • Servicekaternen – theorie en oefenmateriaal gericht op nieuwste inzichten rekensyllabus.

Examencoach rekenen

Examencoach rekenen is een online examentrainer die studenten of leerlingen voorbereidt op het rekenexamen op 2A-, 2F- en 3F-niveau. De oefenexamens in Examencoach rekenen zijn door Uitgeverij Deviant ontwikkeld op basis van beschikbare voorbeeldexamens en de rekensyllabus. Examencoach rekenen is los verkrijgbaar of kosteloos bij een licentie voor Startrekenen Online.
Meer informatie

rekenexamen voorbereidingTrainingsexamens rekenen

De Trainingsexamens zijn papieren examens op 2F- en 3F-niveau waarmee studenten of leerlingen die het beoogde rekenniveau hebben, gericht worden voorbereid op het centrale rekenexamen. De Trainingsexamens zijn gebaseerd op de lastigste vragen van het centrale rekenexamen.
Meer informatie

Methodeonafhankelijke eindtoetsen (MOET)

De Methodeonafhankelijke eindtoetsen (MOET) zijn overkoepelende eindtoetsen op 1F-, 2F- en 3F-niveau waarin de vier rekendomeinen geïntegreerd worden getoetst. De toetsen worden op papier afgenomen. Hierdoor kunnen bij deze toetsen ook de berekeningen van studenten of leerlingen worden ingezien en beoordeeld.

Materiaal op 2A-niveau

Als voorbereiding op het examen op het nieuwe 2A-niveau biedt Uitgeverij Deviant de volgende lesmaterialen: een uitgebreide 2A-handleiding bij de leerwerkboeken Startrekenen 2F vo en 2F mbo, een apart 2A-niveau binnen Startrekenen Online en oefenexamens op 2A-niveau in Examencoach rekenen.

Servicekaternen

Uitgeverij Deviant heeft de methode Startrekenen aangevuld met servicekaternen op 2F- en 3F-niveau. Deze servicekaternen bevatten theorie, voorbeelden en aanvullend oefenmateriaal gericht op de nieuwe inzichten uit de rekensyllabus. De servicekaternen zijn opgenomen in de nieuwe oplage van de leerwerkboeken Startrekenen 2F mbo en Startrekenen 3F. Daarnaast zijn ze opgenomen in Startrekenen Online en kosteloos te downloaden via Studiemeter.


De beste voorbereiding op het rekenexamen

Rekenspecialisten Jack Nouwens en Jerry de Bruijn geven tips voor en gedetailleerde uitleg over de meest optimale voorbereiding op het rekenexamen.