Starttaal: Aan de slag met een nieuwe methode Nederlands

Starttaal: Aan de slag met een nieuwe methode Nederlands

Starttaal Caroline Blok

Caroline Blok

Voor elk groot roc is het een uitdagende klus om een schoolbreed taalbeleid neer te zetten. Caroline Blok is als taalcoach op het Da Vinci College in Dordrecht medeverantwoordelijk voor het taalbeleid op haar school. Na jarenlang met dezelfde methode te hebben gewerkt, stappen ze nu over op een nieuwe methode: Starttaal. Hoe is de keuze op deze methode gevallen en voor welke uitdagingen kom je te staan bij de implementatie van een nieuwe methode?

Caroline maakte voor het eerst kennis met Starttaal toen zij vorig jaar proefkaternen van de methode onder ogen kreeg. Caroline: “Ik ben deze katernen zelf op mijn gemak gaan doorwerken om te ervaren hoe de methode in elkaar zit. Mijn eerste ervaringen waren heel positief: de methode komt fris en uitdagend over en staat vol met afwisselende werkvormen. De pagina’s zijn overzichtelijk opgemaakt en de theorie wordt helder uitgelegd. Ik had al snel het gevoel dat het een geschikte methode voor onze school was.”

Thema’s afgestemd op belevingswereld studenten

“Wat Starttaal voor mij vooral een krachtige methode maakt, is dat alle lesstof verdeeld is over twee leerwerkboeken. In het eerste leerwerkboek oefent de student binnen verschillende thema’s met alle taalvaardigheden en taalverzorging. In het tweede leerwerkboek gaat de student vervolgens aan de slag met examentraining, zodat hij goed voorbereid aan de examens Nederlands begint. Wat me aan Starttaal opviel, is dat in de methode een duidelijke opbouw zit en dat de behandelde thema’s zijn afgestemd op de belevingswereld van de studenten”, vervolgt Caroline.

Implementatie van de methode

Starttaal 3F, leerwerkboek deel B

Meer informatie over de methode Starttaal

“Toen ik eenmaal overtuigd was van Starttaal, moest ik mijn collega’s meekrijgen in mijn enthousiasme. Ik heb het eerst geprobeerd bij de taalcoaches van de andere sectoren, maar die opteerden voor een pilot met de entreeopleidingen. Daarmee kon ik geen genoegen nemen en ik heb het vervolgens via een andere ingang geprobeerd: ik ben naar de domeinleiding gegaan. Zij gaven mij de opdracht om de reden dat we moesten overstappen op een andere methode op papier te zetten. Naar aanleiding van mijn brief heeft de domeinleiding uiteindelijk besloten om de overstap te maken.”

Draagvlak voor implementatie

“Binnen de school leek behoefte aan vernieuwing van het taalonderwijs. Dat betekent echter niet automatisch dat er draagvlak is voor de implementatie van een nieuwe methode. Overstappen op een nieuwe methode vergt namelijk veel tijd en inspanning van de collega’s. Het was daarom lastig om collega’s ervan te overtuigen dat Starttaal de meest geschikte methode is. Beetje bij beetje is dat gelukt. Het aantal teamoverleggen is opgeschroefd, zodat we vragen kunnen beantwoorden en knelpunten kunnen oplossen. Daarnaast biedt Uitgeverij Deviant concrete ondersteuning bij de implementatie.”

Planning en voorbereiding

“Om mijn collega’s te helpen met de voorbereiding op volgend schooljaar, ben ik momenteel een ordner aan het samenstellen. Hierin is een planning opgenomen die precies aangeeft welke lesstof in een periode kan worden behandeld. Men weet precies wat wanneer gebeurt en bij uitval of ziekte kan de invaller precies zien waar de klas gebleven was. Ik ben ervan overtuigd dat de methode Starttaal in combinatie met onze eigen ordner succes zal gaan opleveren.”


Uitgeverij Deviant Magazine_coverUitgeverij Deviant Magazine

Dit artikel is afkomstig uit Uitgeverij Deviant Magazine van november 2015. Ben je benieuwd naar Uitgeverij Deviant Magazine? Vraag dan hier kosteloos uw exemplaar aan. Wilt je je abonneren op het magazine? Stuur dan een e-mail naar info@uitgeverij-deviant.nl onder vermelding van ‘Abonneren Uitgeverij Deviant Magazine’.