Studiereader: interactieve lesmethodes

Studiereader: interactieve lesmethodes

Studiereader, de nieuwe en innovatieve digitale leeromgeving van Uitgeverij Deviant, komt steeds dichterbij. In Studiereader komen leerlingen, docenten en Uitgeverij Deviant samen om leren afwisselender en effectiever te maken. Samen bouwen we aan onderwijs waarin feedback belangrijker is dan cijfers en waarin we samen een optimaal leerklimaat nastreven. Het is de ontwikkeling van de leerling waar het om gaat. Logo_Studiereader_2016Schrijf in voor
de Studiereader nieuwsbrief

Docenten zijn de motor van het leerproces

leraren-01Activeren en evalueren

In Studiereader stellen docenten eenvoudig een afwisselend lesprogramma samen en begeleiden ze leerlingen bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Hierbij activeert en evalueert de docent zijn leerlingen: hij schept voor iedere leerling een optimaal leerklimaat, hij geeft opbouwende feedback bij gemaakte opdrachten en hij stelt het lesprogramma tussentijds bij als dit nodig is.

Georganiseerd lesgeven

Docenten vinden in Studiereader tips voor de organisatie en invulling van hun lessen. Zo kunnen zij hun les voorbereiden door bouwstenen te selecteren: een instructievideo bij theorie wordt bijvoorbeeld gecombineerd met een ondersteunende PowerPoint en aanvullende oefeningen in het digitale boek. Ook kunnen ze per groep of per leerling aangeven welke opdrachten gemaakt moeten worden en, desgewenst, huiswerkopdrachten klaarzetten.

Nakijken en feedback geven

In Studiereader worden veel oefeningen computergestuurd nagekeken. Uitwerkingen zoals berekeningen, brieven, artikelen en werkstukken kan de docent eenvoudig online nakijken met invulbare feedback- en beoordelingsformulieren.


Leerlingen werken in Studiereader aan concrete doelen

leerlingenOefenen en leren van fouten

In Studiereader bespreken leerlingen met hun docent welke leerdoelen voor hen belangrijk zijn. Leerlingen krijgen niet alleen directe feedback van de docent, maar ook van hun medeleerlingen. Met deze opbouwende feedback kunnen leerlingen fouten verbeteren en nieuwe kennis en vaardigheden opdoen.

Reflecteren en doelen bijstellen

In Studiereader krijgen leerlingen ook de mogelijkheid om aantekeningen en notities te maken in hun digitale boek. Daarnaast houden ze behaalde leerdoelen bij en reflecteren ze op hun eigen leerproces. Leerlingen krijgen daarmee meer inzicht in hoe ze leren en kunnen hun leerdoelen bijstellen als dit nodig is.

Afwisselend leren

Leerlingen maken in Studiereader afwisselende oefeningen bij lesstof die ze nog niet beheersen. Ze kunnen enerzijds oefeningen maken in het (digitale) boek en anderzijds aan de slag in het online oefen- en toetsprogramma bij de methode. Daarnaast kunnen leerlingen ook instructievideo’s bij theorie en opdrachten bekijken, educatieve 3D-games spelen en een taal leren spreken in een virtuele wereld.

Formatief, minder summatief

In Studiereader zullen toetsen vaker een formatief karakter hebben: leerlingen laten zien hoe zij zich hebben ontwikkeld en weten waaraan zij in het vervolgtraject moeten werken. Het aantal summatieve toetsmomenten kan worden teruggebracht zodat er meer tijd overblijft om écht te leren.


Met Studiereader ondersteunt Uitgeverij Deviant leerlingen en docenten

uitgevers-01Portfolio en ontwikkeling volgen

In Studiereader slaan leerlingen opdrachten, feedback en uitslagen van testen en toetsen op in hun eigen portfolio. Op die manier is het voor docenten en leerlingen inzichtelijk wat er goed gaat en waaraan gewerkt moet worden. Docenten kunnen vervolgens het lesprogramma aan de individuele leerbehoefte van leerlingen aanpassen.

Effectief leren

Uitgeverij Deviant biedt niet alleen afwisselend lesmateriaal, we dragen ook bij aan effectief leren. In Studiereader is het oefenmateriaal gedeeltelijk adaptief: opdrachten worden makkelijker of moeilijker op basis van gegeven antwoorden. Ook is het mogelijk om opdrachten op verschillende niveaus klaar te zetten, zodat differentiëren in de klas eenvoudiger wordt.

Leerlingen actief volgen

Met de rapportagemodule en de functie actieve klas hebben docenten inzicht in de voortgang van hun leerlingen. Deze functionaliteiten maken het nog makkelijker om de voortgang van een volledige klas te volgen, antwoorden van leerlingen te vergelijken en deze vervolgens individueel of klassikaal te bespreken.


Voorbeelden uit Studiereader

(klik op de afbeelding voor een vergroting)


Help mee om Studiereader nog beter te maken

Bij de ontwikkeling van Studiereader is de lespraktijk leidend. De didactische keuzes die wij maken, komen tot stand in samenspraak met docenten. We betrekken docenten door middel van pilots en evaluatieonderzoek in het ontwikkelproces. Mocht u wensen en ideeën willen inbrengen in het ontwikkelproces van Studiereader, laat dan uw naam, de naam van uw opleiding en mailadres achter via communicatie@uitgeverij-deviant.nl.

group-01-01Studiereader: Samen leren is effectiever dan leren in je eentje

Blijf op de hoogte met de Studiereader nieuwsbrief