Studiereader

Studiereader

Vernieuwende digitale leeromgeving voor afwisselender en effectiever onderwijs

Maak kennis met Studiereader: de vernieuwende digitale leeromgeving waarin onze boeken, in digitale en interactieve vorm, en onze methodesite Studiemeter worden geïntegreerd. Bij de ontwikkeling van Studiereader is de lespraktijk leidend. De didactische keuzes die wij maken, komen tot stand in samenspraak met docenten. Dit schooljaar gaan leerlingen en docenten in een pilot samen met methodemakers en programmeurs van Uitgeverij Deviant na hoe Studiereader in de dagelijkse onderwijspraktijk werkt. Hoe? Door te ontwikkelen waar je bij staat!
Meer informatie over de pilot

Docenten zijn de motor van het leerproces

Studiereader biedt docenten:
• een afwisselend lesprogramma voor groepen en leerlingen;
• eenvoudig online nakijken en feedback geven;
• de mogelijkheid om het lesprogramma tussentijds bij te stellen als dit nodig is.

Meer informatie over de mogelijkheden voor docenten

Leerlingen werken aan concrete doelen

Studiereader biedt leerlingen:
• een omgeving waarin ze feedback krijgen van docenten én van medeleerlingen;
• inzicht in leerdoelen en de mogelijkheid om te reflecteren op hun eigen leerproces;
• toetsen met een formatief karakter, meer tijd om écht te leren.

Meer informatie over de mogelijkheden voor leerlingen

Uitgeverij Deviant ondersteunt leerlingen en docenten

In Studiereader bieden wij:
• een portfolio waarin leerlingen hun ontwikkeling volgen, samen met hun docent;
• docenten inzicht in de voortgang van groepen en leerlingen;
• een basis voor effectief onderwijs.

Meer informatie over de ondersteuning die wij docenten en leerlingen bieden

 

Blijf op de hoogte met de Studiereader nieuwsbrief