Studiereader: interactieve lesmethodes

Studiereader: interactieve lesmethodes

De introductie van Studiereader, de nieuwe en innovatieve digitale leeromgeving van Uitgeverij Deviant, komt steeds dichterbij. In Studiereader integreren we onze vertrouwde methodesite Studiemeter en onze boeken, in interactieve vorm. Leerlingen, docenten en Uitgeverij Deviant komen er samen om leren afwisselender en effectiever te maken. Samen bouwen we aan onderwijs waarin feedback belangrijker is dan cijfers en waarin we samen een optimaal leerklimaat nastreven. Het is de ontwikkeling van de leerling waar het om gaat.

Pilot: doordacht digitaal in de praktijk

Dit schooljaar nemen we samen met diverse scholen de proef op de som: methodeontwikkelaars en programmeurs kijken in de klas mee hoe het werken met Studiereader bevalt. Zo komen we samen met docenten en leerlingen tot een leeromgeving die leidt tot meer leerrendement. 

De onderwijsraad bracht op 9 mei het adviesrapport ‘Doordacht digitaal’ uit. Lees
hier onze reactie.

Docenten zijn de motor van het leerproces

Studiereader biedt docenten:
• een afwisselend lesprogramma voor groepen en leerlingen;
• tips voor de organisatie en invulling van hun lessen;
• eenvoudig nakijken en feedback geven.

Meer informatie over de mogelijkheden voor docenten

Leerlingen werken aan concrete doelen

Studiereader biedt leerlingen:
• een omgeving waarin ze feedback krijgen van docenten én van medeleerlingen;
• inzicht in leerdoelen en de mogelijkheid om te reflecteren op hun eigen leerproces;
• toetsen met een formatief karakter, meer tijd om écht te leren.

Meer informatie over de mogelijkheden voor leerlingen

Uitgeverij Deviant ondersteunt leerlingen en docenten

In Studiereader bieden wij:
• een portfolio waarin leerlingen hun ontwikkeling volgen, samen met hun docent;
• een basis voor effectief onderwijs, afgestemd op de individuele leerbehoefte;
• docenten inzicht in de voortgang van groepen en leerlingen.

Meer informatie over de ondersteuning die wij docenten en leerlingen bieden


Help mee om Studiereader nog beter te maken

Bij de ontwikkeling van Studiereader is de lespraktijk leidend. De didactische keuzes die wij maken, komen tot stand in samenspraak met docenten. We betrekken docenten door middel van pilots en evaluatieonderzoek in het ontwikkelproces. Mocht u wensen en ideeën willen inbrengen in het ontwikkelproces van Studiereader, laat dan uw naam, de naam van uw opleiding en mailadres achter via communicatie@uitgeverij-deviant.nl.

group-01-01Studiereader: samen leren is effectiever dan leren in je eentje

Blijf op de hoogte met de Studiereader nieuwsbrief