Uitgeverij Deviant is een educatieve uitgeverij die methodes burgerschap, Engels, Nederlands en rekenen ontwikkelt voor het mbo, vo en praktijkonderwijs. De methodes van Uitgeverij Deviant sluiten uitstekend aan bij de verschillende doelgroepen en niveaus binnen deze onderwijssoorten. Uitgeverij Deviant gaat ervan uit dat een combinatie van boeken en digitale leermiddelen het hoogste rendement oplevert. Daarom ontwikkelt Uitgeverij Deviant naast boeken ook zelf digitale leermiddelen, zoals online oefen- en toetsprogramma’s, niveautesten en serious games.

Ons methodeoverzicht

Nederlands

Een totaalpakket Nederlands op alle niveaus.
Bekijk ons aanbod

Engels

Een totaalpakket Engels op alle niveaus.
Bekijk ons aanbod

Rekenen

Een totaalpakket rekenen op alle niveaus.
Bekijk ons aanbod

Burgerschap

Een totaalpakket burgerschap op alle niveaus.
Bekijk ons aanbod

Ondernemerschap

Methode voor het schrijven van een ondernemingsplan.
Bekijk ons aanbod

Alfabetisering

Methode om te leren lezen en schrijven.
Bekijk ons aanbod

Vmbo / havo / vwo

Lesmethodes voor het voortgezet onderwijs.
Bekijk ons aanbod

Praktijkonderwijs

Complete lesmethodes voor PrO en vso.
Bekijk ons aanbod

Zomerschool

Opfris- en bijspijkercursus rekenen voor het mbo.
Bekijk ons aanbod

Examencoaches

Examentrainers Nederlands, rekenen en Engels.
Bekijk ons aanbod

BBL-opleidingen

Methodes en leerlijnen speciaal ontwikkeld voor BBL.
Bekijk ons aanbod

Niveautesten

Meetinstrument om het niveau te bepalen.
Bekijk ons aanbod