Kies Vooraf volgens de makers: Anke Taube

Leerlingen op het praktijkonderwijs (PrO) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) verdienen lesmateriaal dat bij ze past. Maar voor het vak burgerschap is er nog weinig geschikt materiaal voor de onderbouw. Wij vonden het tijd dat daar verandering in kwam. En nu, na grondig onderzoek, creatieve brainstormsessies en verschillende pilots in de klas, is ze bijna af: onze gloednieuwe methode Kies Vooraf. Ontwikkelaar Anke Taube, een van de drijvende krachten achter Kies Vooraf, vertelt er met trots over.

Kies Vooraf volgens de makers: Anke Taube

Leerlingen op het praktijkonderwijs (PrO) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) verdienen lesmateriaal dat bij ze past. Maar voor het vak burgerschap is er nog weinig geschikt materiaal voor de onderbouw. Wij vonden het tijd dat daar verandering in kwam. En nu, na grondig onderzoek, creatieve brainstormsessies en verschillende pilots in de klas, is ze bijna af: onze gloednieuwe methode Kies Vooraf. Ontwikkelaar Anke Taube, een van de drijvende krachten achter Kies Vooraf, vertelt er met trots over.

Anke Taube

Waarom is Kies Vooraf gemaakt?
‘Onze burgerschapsmethode Kies 1 wordt met veel enthousiasme gebruikt op PrO- en vso-scholen, maar is in principe bedoeld voor de bovenbouw. Docenten gaven aan behoefte te hebben aan een methode die past bij het niveau en de belevingswereld van onderbouwleerlingen en die voorafgaand aan Kies 1 kan worden ingezet. Bovendien zijn de burgerschapseisen voor het funderend onderwijs aangescherpt. Daaruit blijkt dat ook vanuit de politiek de noodzaak gevoeld wordt voor een stevige leerlijn in burgerschapsonderwijs.’

Waar bestaat Kies Vooraf uit?
‘Kies Vooraf bestaat uit een leerwerkboek voor de leerling en een docentenhandleiding en PowerPoints voor de docent. In de docentenhandleiding staat alle informatie die je als docent nodig hebt om je lessen voor te bereiden én uit te voeren. De uitgebreide PowerPoints geven een duidelijke structuur aan de lessen, waarin de docent heel duidelijk de regie heeft. En dat vind ik, als oud-docent, erg sterk.’

Waarom is dat zo sterk?
‘Leerlingen in het PrO en vso zijn over het algemeen niet zo taalvaardig en hebben baat bij structuur en overzicht. Omdat we veel informatie en uitleg alleen in de docentenhandleiding en PowerPoints voor de docent aanbieden, kunnen we het leerwerkboek rustig en overzichtelijk houden. De docent kan daarnaast eenvoudig bepalen op welk tempo hij de lesstof aanbiedt en ervoor zorgen dat leerlingen actief kunnen deelnemen aan de les.’

En hoe helpt het de docent?
‘De docentenhandleiding en PowerPoints schelen de docent veel voorbereidingstijd. In de handleiding staat namelijk precies bij welke opdracht welke PowerPointslide hoort. Ook benoemen we belangrijke aandachtspunten en geven we tips, bijvoorbeeld hoe je een opdracht uit kunt breiden of juist in kunt korten. Als docent heb je dus ook de vrijheid om het materiaal aan te passen naar de situatie in jouw klas.’

kies vooraf cupcakes
Coverbeeld Kies Vooraf

Hoe ziet een les met Kies Vooraf eruit?
‘Kies Vooraf heeft een duidelijke structuur. Er zijn elf thema’s, die allemaal raken aan het leven van de leerling. Ze gaan bijvoorbeeld over identiteit, omgaan met geld, je mening geven en hoe je gezond en fit blijft. Elk thema is hetzelfde opgebouwd. Je begint met een klassikale startles: een oriënterende les om voorkennis op te halen over het betreffende thema. Daarna heb je vier tot vijf kernlessen, waarin je telkens twee tot drie opdrachten behandelt. Die opdrachten zijn vaak klassikaal en vooral heel creatief en interactief. De leerlingen spelen bijvoorbeeld verschillende soorten spellen. Zoals het Wat kies je?-spel in het thema ‘Identiteit’, waarin ze een keuze moeten maken tussen twee waarden en die dan moeten uitleggen. Aan de hand van zulke werkvormen kunnen er echt leuke en interessante gesprekken ontstaan tussen de leerlingen.’

Interessante gesprekken?
‘Onlangs heb ik een les op een vso-school bijgewoond waar een docent lesgaf uit ons proefkatern van Kies Vooraf. Ze waren aangekomen bij de les die ‘Jezelf zijn’ heet, waarin ze een situatie bespraken over Lisa die verliefd is op haar klasgenote Shalini. Lisa is bang dat haar moeder of haar vriendinnen dit gek vinden. De vraag aan de leerlingen was: hoe zou jij daarmee omgaan? En er kwamen echt goede antwoorden uit die klas. De leerlingen zeiden bijvoorbeeld: ‘Als het goede vriendinnen van je zijn, moet je dat kunnen delen.’ Of juist: ‘Je zegt het niet, want zij hoeven zich daar niet mee te bemoeien.’ Ik vond het heel goed om te zien dat ze allemaal hun mening durfden te geven, terwijl die heel verschillend was.’

Wil je meer weten over Kies Vooraf? Neem een kijkje op de methodepagina.