#Trending: Klimaatverandering: de gevolgen voor jouw toekomst

Van 31 oktober tot 12 november was in Glasgow een internationale top over het klimaat. Doel van de top: afspraken maken over het tegengaan van de opwarming van de aarde. Op de eerste dag van de top hielden de aanwezige staatshoofden en regeringsleiders toespraken, waarin zij hun zorgen en ideeën deelden. Maar is er ook voldoende ruimte voor de stem van jongeren? Wat zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde voor de toekomst van jongeren? Bespreek het in de les aan de hand van de gratis lesbrief.

#Trending: Klimaatverandering: de gevolgen voor jouw toekomst

maandag, 8 november, 2021

Van 31 oktober tot 12 november was in Glasgow een internationale top over het klimaat. Doel van de top: afspraken maken over het tegengaan van de opwarming van de aarde. Op de eerste dag van de top hielden de aanwezige staatshoofden en regeringsleiders toespraken, waarin zij hun zorgen en ideeën deelden. Maar is er ook voldoende ruimte voor de stem van jongeren? Wat zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde voor de toekomst van jongeren? Bespreek het in de les aan de hand van de gratis lesbrief.

In deze #Trendingles laat je je studenten een toespraak schrijven voor de klimaattop, waarin ze vanuit het perspectief van jongeren aan alle staatshoofden en regeringsleiders duidelijk maken wat de impact van klimaatverandering op hun toekomst is.

Aan het einde van de les kunnen studenten:

  • aangeven wat de opwarming van de aarde veroorzaakt;
  • de gevolgen van de opwarming van de aarde voor hun toekomst benoemen;
  • een toespraak schrijven over de impact van klimaatverandering op de toekomst van jongeren.

Downloads

Hieronder kun je het lesmateriaal kosteloos downloaden:

Schrijf je in voor de Trending-nieuwsbrief en ontvang de volgende lesbrief kosteloos in je mailbox.