Vacatures

Vacatures

Uitgeverij Deviant is een jonge en laagdrempelige educatieve uitgeverij met hart voor onderwijs. Momenteel dragen ruim 95 vaste werknemers een steentje bij aan het realiseren van kwalitatief hoogstaand lesmateriaal voor het praktijkonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

Momenteel staan bij ons de volgende vacature(s) open


Zo werken wij

Om de kwaliteit van onze leermiddelen zo goed mogelijk te kunnen borgen, ontwikkelen wij al onze lesmethodes helemaal zelf. Hierbij is de lespraktijk leidend. De didactische keuzes die wij maken, komen tot stand in samenspraak met docenten. Hiervoor betrekken we docenten door middel van pilots en evaluatieonderzoek in het ontwikkelproces van de methodes. Meer over onze werkwijze