Mogelijkheden Studiemeter

Mogelijkheden Studiemeter

Via het oefen- en toetsplatform Studiemeter hebben studenten, leerlingen en docenten toegang tot digitale leermiddelen en aanvullend lesmateriaal bij de methodes van Uitgeverij Deviant. Lees meer over de mogelijkheden van Studiemeter.

Methodeonafhankelijke niveautesten

Online test om het taal- en rekenniveau van studenten of leerlingen vast te stellen. De test is als nulmeting en als voortgangsinstrument in te zetten. De  niveautesten hebben een adaptief karakter. De docent bepaalt het startniveau van de vragen van de test. Afhankelijk van de gegeven antwoorden past de niveautest het niveau van de vragen aan het niveau van de leerling of student aan.

Oefen- en toetsprogramma’s bij elke methode

Studenten en leerlingen kunnen in Studiemeter op verschillende niveaus aan de slag. Zij werken op hun eigen niveau aan de onderdelen die zij moeilijk vinden. Het onderdeel ronden zij af via afgeschermde eindtoetsen. Aan de hand van digitale examentrainers kunnen studenten gericht oefenen met examens Nederlands en rekenen. Als docent krijg je zo inzicht in de aandachtspunten per klas.

Instructievideo’s

Ter ondersteuning van de lesstof zijn diverse instructievideo’s beschikbaar.

Inzicht in voortgang

mogelijkheden van StudiemeterEen voortgangsoverzicht laat de student of leerling zien wat zijn vorderingen binnen de methode zijn. De docent kan via een uitgebreide voortgangsmodule de voortgang van studenten of leerlingen en klassen nauwgezet volgen en de resultaten exporteren.

Actieve klas

De functionaliteit actieve klas geeft docenten nieuwe mogelijkheden:

Inzicht in recente activiteiten – Een overzicht van de oefeningen waaraan studenten of leerlingen het laatst hebben gewerkt.
Certificaten per klas downloaden – In één keer de certificaten van een gehele klas downloaden.
Niveaus beheren – Bepaal welke niveaus binnen een methode beschikbaar zijn voor studenten of leerlingen.
Licentieoverzicht – Per methode een overzicht welke studenten of leerlingen een geldige licentie hebben en hoeveel dagen deze nog geldig is.

Ondersteunende functionaliteiten

Voorleesfunctie: De student of leerling kan teksten, opgaven en antwoorden met de voorleesfunctie laten voorlezen en daarbij zelf de voorleessnelheid bepalen.
Ondertiteling: Docenten kunnen voor dove en slechthorende studenten en leerlingen ondertiteling aanzetten voor video’s en geluidsfragmenten. 
Vergrootglas:
De student of leerling kan leesteksten en afbeeldingen laten vergroten met de knop ‘vergrootglas’.