Nieuw: methodes voor BBL en verkorte trajecten

Nieuw: methodes voor BBL en verkorte trajecten

Geeft u les aan mbo-leerlingen die een BBL-opleiding of een verkort traject volgen? Dan is het een uitdaging om met weinig lesuren te voldoen aan de eisen voor Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap. Uitgeverij Deviant heeft daarom een reeks compacte methodes speciaal voor deze doelgroep. Het lesmateriaal heeft een volwassen uitstraling en is zo opgebouwd dat studenten er voornamelijk zelfstandig mee kunnen werken. De methodes zijn beschikbaar voor het schooljaar 2018-2019.

Gratis kennismakingspakket aanvragen          Voorlichting aanvragen

rekenen bblNederlands en rekenen – Nu te bestellen voor het nieuwe schooljaar!
Voor Nederlands en rekenen geven wij de methodes Starttaal Compact en Startrekenen Compact uit. Deze methodes bestaan elk uit een gestructureerd handboek met de benodigde theorie en overzichtelijke werkboeken op 2F- en 3F-niveau. In elk werkboek werkt de student aan de hand van geselecteerde opbouwopdrachten stap voor stap toe naar examenopdrachten. Studenten kunnen extra oefenen in de bijbehorende online oefenprogramma’s waaraan ook onze examentrainer Examencoach is toegevoegd.
Starttaal Compact        Startrekenen Compact
engels bblEngels                  
Engels Verkort is opgebouwd uit korte leertaken per niveau waarin generiek Engels vanuit een beroepsinvalshoek wordt geoefend. Er is geen thematische aanpak, wat inhoudt dat per niveau en per student gemakkelijk een passende leerroute samengesteld kan worden. Engels Verkort is daarmee uitermate praktisch en flexibel in te zetten, ook met weinig beschikbare contacturen. In aanvulling op het leerwerkboek is een online oefen- en toetsprogramma beschikbaar.
Engels Verkort
burgerschap bblBurgerschap
Burgerschap BBL is een beknopt leerwerkboek voor het vak burgerschap. Het bestaat uit veertien overzichtelijke lessen over diverse burgerschapsthema’s die in eigen volgorde kunnen worden ingezet. In deze lessen komen de vier dimensies van burgerschap geïntegreerd aan bod, zodat studenten in een beperkt aantal lessen kunnen voldoen aan alle eisen op het gebied van burgerschap. De opdrachten in Burgerschap BBL zijn toegespitst op het profiel van BBL-studenten.
Burgerschap BBL