Compacte mbo-methodes

Compacte mbo-methodes

Minder contact? Werk met de kracht van compact!

Geef je les aan mbo-studenten die een BBL-opleiding of een verkort traject volgen? Dan is het een uitdaging om met weinig contacturen te voldoen aan de eisen voor Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap. Uitgeverij Deviant ontwikkelde daarom een reeks compacte methodes speciaal voor deze studenten. Het lesmateriaal heeft een volwassen, zakelijke uitstraling en is zo opgebouwd dat studenten er doelgerichter en zelfstandiger mee kunnen werken. Ook bij een dreigende studievertraging door bijvoorbeeld de corona-maatregelen zijn onze compacte methodes voor Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap een goede keuze.

Direct meer informatie?

Wil je meer weten over hoe je de compacte methodes optimaal inzet voor jouw lessen? Vraag dan vrijblijvend én kosteloos een kennismakingspakket of voorlichting aan.

Ontvang een kennismakingspakket          Voorlichting aanvragen

 


Starttaal Compact

Starttaal Compact is de methode Nederlands waarmee BBL-studenten en studenten in verkorte trajecten doelgericht en zelfstandig naar het examen Nederlands toewerken. In Starttaal Compact in Studiereader oefenen studenten met alle taalvaardigheden. Via opbouwopdrachten werken studenten stap voor stap toe naar examenopdrachten. Studenten werken in deze methode voornamelijk zelfstandig aan het behalen van hun leerdoelen.

Vooral op papier of vooral online werken? Jij kiest!

Je kan op papier aan de slag gaan met de werkboeken op 2F- en 3F-niveau of kiezen voor de online variant van de werkboeken. Bij beide keuzes bestaat het startpakket uit een papieren handboek en aanvullend online oefenmateriaal waaraan we ook onze Taalniveautest en examentrainer Examencoach Nederlands hebben toegevoegd.

Meer over Starttaal Compact          Meer over Starttaal Compact in Studiereader

 


Startrekenen Compact

Met Startrekenen Compact in Studiereader werken studenten zelfstandig en efficiënt toe naar het rekenexamen. Rekenvaardigheden komen door elkaar aan bod. De methode is vooral geschikt voor studenten met weinig contacturen die het basisniveau al beheersen.

Vooral op papier of vooral online werken? Jij kiest!

Je kan op papier aan de slag gaan met de werkboeken op 2F- en 3F-niveau of kiezen voor de online variant van de werkboeken. Bij beide keuzes bestaat het startpakket een papieren handboek en aanvullend online oefenmateriaal waaraan we ook onze Rekenniveautest en examentrainer Examencoach rekenen hebben toegevoegd.

Meer over Startrekenen Compact          Meer over Startrekenen Compact in Studiereader

 


Engels Verkort

Engels BBLEngels Verkort is een generieke methode Engels waarmee studenten doelgericht, effectief en zelfstandig toewerken naar hun examens Engels. Met Engels Verkort werken studenten zelfstandig in een compact leerwerkboek en online via Studiemeter. In het leerwerkboek vinden zij per niveau (A1, A2, B1, B2) korte leertaken waarin generiek Engels met een beroepsinvalshoek geoefend wordt. Het is mogelijk om per niveau en per student een passende leerroute te maken. De methode is daarmee uitermate praktisch en flexibel in te zetten, ook met weinig contacturen.

Meer over Engels Verkort

 

Binnenkort beschikbaar: Engels Compact in Studiereader

Naast Engels Verkort werkt de redactie Engels aan de nieuwe online methode Engels Compact in Studiereader. Deze verschijnt begin 2021 voor de niveaus A2 en B1. Later in het schooljaar volgt de stof voor A1 en B2. Wil je weten of er al eerder maatwerk mogelijk is? Of wil je als eerste op de hoogte zijn van Engels Compact in Studiereader? Neem dan contact op via voorlichting@uitgeverij-deviant.nl.


Burgerschap BBL

Burgerschap BBL is een rijke, overzichtelijke en actuele methode burgerschap waarmee studenten in beperkte tijd aan de kwalificatie-eisen voor burgerschap kunnen voldoen. De methode bestaat uit een leerwerkboek met beknopte theorie en gevarieerde opdrachten. Het leerwerkboek bevat uit veertien overzichtelijke lessen over diverse burgerschapsthema’s die in eigen volgorde kunnen worden ingezet. In deze lessen komen de vier dimensies van burgerschap geïntegreerd aan bod. Door te werken aan uitdagende eindopdrachten, kunnen studenten aantonen dat zij voldoen aan alle eisen op het gebied van burgerschapsonderwijs.

Meer over Burgerschap BBL