De kracht van compacte methodes

De kracht van compacte methodes

voor BBL-opleidingen en verkorte trajecten

Geeft u les aan mbo-studenten die een BBL-opleiding of een verkort traject volgen? Dan is het een uitdaging om met weinig contacturen te voldoen aan de eisen voor Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap. Uitgeverij Deviant ontwikkelde daarom een reeks compacte methodes speciaal voor deze doelgroep. Het lesmateriaal heeft een volwassen, zakelijke uitstraling en is zo opgebouwd dat studenten er doelgerichter en zelfstandiger mee kunnen werken. 

De reeks compacte methodes voor BBL bestaat uit:
Nederlands – Starttaal Compact
rekenen – Startrekenen Compact
Engels – Engels Verkort
Burgerschap – Burgerschap BBL

Nieuwsgierig?

Wilt u meer informatie of weten hoe de compacte methodes optimaal inzet voor uw lessen, vraag een gratis kennismakingspakket of voorlichting op locatie aan. Via onze website kunt u ook een docentenexemplaar bestellen van onze compacte methodes. U selecteert dan bij uw bestelling de optie ‘voor docenten’.

Kennismakingspakket aanvragen          Voorlichting aanvragen

 


Starttaal Compact

Starttaal Compact is de methode Nederlands waarmee BBL-studenten en studenten in verkorte trajecten doelgericht en zelfstandig naar het examen Nederlands toewerken. In Starttaal Compact oefenen studenten met de taalvaardigheden lezen, luisteren, taalverzorging, schrijven, spreken en gesprekken voeren in een betekenisvolle en functionele context. De methodes bestaat uit een overzichtelijk werkboek op zowel 2F- als 3F-niveau en een helder naslagwerk in de vorm van een handboek. In elk werkboek werkt de student aan de hand van geselecteerde opbouwopdrachten stap voor stap toe naar examenopdrachten. Studenten kunnen extra oefenen in de bijbehorende online oefenprogramma’s waaraan ook onze examentrainer Examencoach Nederlands is toegevoegd.

Meer over Starttaal Compact

 Startrekenen Compact

Startrekenen Compact is onze nieuwe rekenmethode voor BBL en verkorte trajecten. Startrekenen Compact maakt effectief leren mogelijk bij weinig contacturen. De methode bestaat uit een werkboek op zowel 2F- als 3F-niveau en een handboek. Studenten krijgen in Startrekenen Compact zelf inzicht in hun beheersing van de lesstof. In nakijkopdrachten reflecteren studenten op hun werk en formuleren zij zelfstandig vervolgstappen. Zo kan de schaarse tijd met de docent optimaal benut worden. Het werkboek bevat ook een gedeelte specifiek gericht op examenvoorbereiding. Daarnaast kunnen studenten extra oefenen in het bijbehorende online oefenprogramma Examencoach rekenen.

Meer over Startrekenen Compact

 Engels Verkort

Engels BBLEngels Verkort is een generieke methode Engels waarmee uw studenten doelgericht, effectief en zelfstandig toewerken naar hun examens Engels. Met Engels Verkort werken studenten zelfstandig in een compact leerwerkboek en online via Studiemeter. In het leerwerkboek vinden zij per niveau (A1, A2, B1, B2) korte leertaken waarin generiek Engels met een beroepsinvalshoek geoefend wordt. Het is mogelijk om per niveau en per student een passende leerroute te maken. De methode is daarmee uitermate praktisch en flexibel in te zetten, ook met weinig contacturen. In aanvulling op het leerwerkboek is een online oefen- en toetsprogramma beschikbaar.

Meer over Engels Verkort

 Burgerschap BBL

Burgerschap BBL is een rijke, overzichtelijke en actuele methode burgerschap waarmee uw studenten in beperkte tijd aan de kwalificatie-eisen voor burgerschap kunnen voldoen. De methode bestaat uit een leerwerkboek met beknopte theorie en gevarieerde opdrachten. Het leerwerkboek bestaat uit veertien overzichtelijke lessen over diverse burgerschapsthema’s die in eigen volgorde kunnen worden ingezet. In deze lessen komen de vier dimensies van burgerschap geïntegreerd aan bod. Door te werken aan uitdagende eindopdrachten, kunnen studenten aantonen dat zij voldoen aan alle eisen op het gebied van burgerschapsonderwijs.

Meer over Burgerschap BBL