Burgerschap Compact volgens de makers: Marlies Peeters

Burgerschap Compact is onze volledig digitale burgerschapsmethode voor het mbo. Burgerschap Compact is perfect voor klassen met weinig lesuren: studenten werken namelijk grotendeels zelfstandig en online aan de lesstof. Wat maakt de methode nou zo goed? We vroegen het aan Marlies Peeters. Zij heeft als projectleider een belangrijke rol gehad in de ontwikkeling van Burgerschap Compact.

Burgerschap Compact volgens de makers: Marlies Peeters

donderdag, 4 april, 2024

Burgerschap Compact is onze volledig digitale burgerschapsmethode voor het mbo. Burgerschap Compact is perfect voor klassen met weinig lesuren: studenten werken namelijk grotendeels zelfstandig en online aan de lesstof. Wat maakt de methode nou zo goed? We vroegen het aan Marlies Peeters. Zij heeft als projectleider een belangrijke rol gehad in de ontwikkeling van Burgerschap Compact.

Waar heb je extra op moeten letten tijdens de ontwikkeling van deze compacte en volledig digitale burgerschapsmethode?
‘We hebben er vooral op gelet hoe we met digitale middelen het zelfstandige leerproces van studenten kunnen ondersteunen. Studenten kijken bijvoorbeeld hun eigen werk na aan de hand van een nakijkhulp met voorbeeldantwoorden. Dat is enorm leerzaam: ze zien direct hoe goed ze een opdracht hebben gemaakt.’

Is er in de opdrachten ook ruimte voor meningsvragen?
‘Zeker, we hopen er een steentje aan bij te dragen dat studenten zich ontwikkelen tot kritische burgers die zelfstandig functioneren in onze complexe maatschappij. Daarom stellen we ook veel meningsvragen en laten we de student reflecteren op zijn standpunten.’

Welke rol heeft de docent bij Burgerschap Compact?
‘Als docent kun je je studenten met Burgerschap Compact zelfstandig aan de slag laten gaan en ondertussen hun verrichtingen volgen via een uitgebreide voortgangsmodule. Hierdoor wordt het gemakkelijk om te checken of ze ergens vastlopen en aan welke onderwerpen je klassikaal extra aandacht moet besteden. Zo kun je je burgerschapslessen efficiënt inrichten en je studenten ondersteuning bieden bij complexe onderwerpen.’

Marlies Peeters

Hoe maak je complexe onderwerpen in Burgerschap Compact begrijpelijk voor studenten?
‘Voor Burgerschap Compact hebben we onder andere interactieve afbeeldingen ontwikkeld, zoals klikbare diagrammen en infographics. Behalve dat deze afbeeldingen de nodige afwisseling bieden, wordt de lesstof er ook toegankelijker door. En dat is heel handig bij complexe onderwerpen als de formatie, de arbeidsmarkt en rechtspraak.

De onderwerpen in Burgerschap Compact sluiten daarnaast aan op het (werkende) leven van studenten. Zo worden ze uitgedaagd om vanuit hun eigen ervaringen na te denken over de samenleving en hun eigen rol daarin. Op deze manier zorgt Burgerschap Compact er niet alleen voor dat studenten in korte tijd en zelfstandig aan alle burgerschapseisen kunnen voldoen, maar ook dat ze gemotiveerd met burgerschap bezig zijn. We zijn dan ook ontzettend trots op deze methode.’

Wil je meer weten over Burgerschap Compact? Bekijk dan de webpagina!