Schokland volgens de makers: Ron Visser

Schokland is vernieuwd! Welke verbeteringen zijn er in onze succesvolle burgerschapsmethode doorgevoerd? En wat is er hetzelfde gebleven? Ron Visser, redacteur burgerschap bij Uitgeverij Deviant, vertelt het.

Schokland volgens de makers: Ron Visser

dinsdag, 21 november, 2023

Schokland is vernieuwd! Welke verbeteringen zijn er in onze succesvolle burgerschapsmethode doorgevoerd? En wat is er hetzelfde gebleven? Ron Visser, redacteur burgerschap bij Uitgeverij Deviant, vertelt het.

VDM foto Ron 002


Wat is de kracht van Schokland?
‘De burgerschapsmethode Schokland is al zo’n vijftien jaar een vaste waarde in het mbo. De kracht van de methode zit ’m in de compleetheid. Schokland behandelt vrijwel alle onderwerpen die relevant zijn binnen de vier burgerschapsdimensies. Studenten verwerken de theorie in afwisselende opdrachten op twee verschillende niveaus: mbo-niveau 2 en 3-4. Het uitgebreide karakter van Schokland geeft docenten de vrijheid om zelf accenten te leggen. Vindt een docent de multiculturele samenleving heel belangrijk, dan kan hij daar veel aandacht aan besteden. Maar vindt een docent een thema over het bestuur van Nederland belangrijker? Dan is daar ook uitgebreide lesstof over. Als hij een onderwerp minder relevant vindt of weinig beschikbare lesuren heeft, is het gemakkelijk om bepaalde hoofdstukken of opdrachten over te slaan. De methode is zo ingericht dat studenten ook dan nog kunnen voldoen aan de burgerschapseisen.’

Waarom is Schokland vernieuwd?
‘Door de methode regelmatig te herzien, zorgen we ervoor dat de onderwerpen en opdrachten aansluiten bij de thema’s en vraagstukken die op dit moment in de samenleving spelen. Zo is de lesstof in Schokland weer helemaal actueel. Aan de aanpak en structuur van Schokland wordt in grote lijnen niet getornd. Wel zorgen we met subtiele aanpassingen en toevoegingen voor een flinke verbeterslag.’

Waar zit die verbeterslag ’m in?
‘De grootste vernieuwing zit ’m in het actualiseren van de lesstof. Zo worden grote maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren in de methode opgenomen. Denk aan de toeslagenaffaire en het grensoverschrijdende gedrag bij The Voice of Holland. Ook op grote mondiale problemen als pandemieën en oorlogen zijn er ontwikkelingen waar we rekening mee hebben gehouden. In de vorige editie van Schokland speelde er bijvoorbeeld veel rondom de opvang van Syrische vluchtelingen. De vluchtelingenproblematiek is nog steeds actueel, alleen gaat het nu meer over Oekraïense vluchtelingen en over de opvangcrisis in Ter Apel. Ook de politieke verhoudingen in Nederland zijn weer verschoven, hier hebben we vanzelfsprekend op ingespeeld.’

Waar moet je als redacteur op letten bij het (her)ontwikkelen van een burgerschapsmethode?
‘Je moet je als methode-ontwikkelaar vooral heel bewust zijn van je blinde vlekken. Je moet de theorie zo genuanceerd en neutraal mogelijk brengen. We willen dat de studenten zelf tot een oordeel komen op basis van gefundeerde argumenten. Ook stimuleren we de andere kritische denkvaardigheden, zoals het perspectief van een ander innemen en beoordelen of informatie betrouwbaar is. Dat moet je dus altijd voor ogen houden.’

Welke vernieuwingen hebben jullie nog meer doorgevoerd in Schokland?
‘Schokland was er al in boekvorm en als volledig digitale variant. Nu is de theorie van deze digitale variant ook gedigitaliseerd. Op het digitale leerplatform van Uitgeverij Deviant hebben studenten dus toegang tot zowel de theorie als de opdrachten. Het leerplatform biedt docenten bovendien diverse tools om sturing te geven aan de lessen. Zo is er een lesplanner, een voortgangsmodule en kunnen docenten eigen lesmateriaal toevoegen voor hun studenten. Dit laatste geeft docenten de mogelijkheid om een onderwerp uit het nieuws aan een thema te koppelen of om een onderwerp vanuit de beroepscontext te behandelen.’

Waaraan kunnen docenten het vernieuwde Schokland
herkennen?
‘Aan een volledig nieuwe vormgeving. We hebben voor een frissere
kleurstelling gekozen. De stijl oogt serieuzer en sluit beter aan bij de
belevingswereld van mbo-studenten. Zo gebruiken we bijvoorbeeld minder tekeningen, zoals strips, en hebben we meer geïnvesteerd in goede en inclusieve foto’s. Hiervoor zijn we gebruik gaan maken van meer verschillende beeldbanken en hebben we bij de fotoselectie extra aandacht besteed aan de representatie van minderheden in de samenleving. De methode krijgt hierdoor niet alleen een mooiere uitstraling, maar schept een authentieker en realistischer beeld van de werkelijkheid, waarin elke student zich herkent.’

Moeten docenten die tevreden waren met het ‘oude’ Schokland bang zijn dat ze Schokland niet meer herkennen?
‘Nee, absoluut niet. Schokland ziet er weliswaar nieuw uit, maar de methode blijft voor gebruikers herkenbaar. De opbouw en duidelijke structuur blijven behouden. Ondanks de vernieuwingen blijft Schokland gewoon Schokland: een verdiepende lesmethode die voor docenten als basis dient voor goed burgerschapsonderwijs.’

Wil je meer weten over het vernieuwde Schokland? Neem een kijkje op de methodepagina.