Starttaal in Studiereader verkend door de docent

Wij kunnen je natuurlijk wel vertellen hoe goed onze methodes in elkaar steken en welke voordelen ze je brengen. Maar echt betrouwbare informatie komt van de docent zelf. Daarom vragen we docenten naar hun ervaringen met onze methodes. Hun eerlijke antwoorden lees je in ‘Verkend door de docent’. Deze keer: wat vindt Jos Verdoorn, docent Nederlands aan ROC Midden Nederland Amersfoort, van onze methode Starttaal in Studiereader?

Starttaal in Studiereader verkend door de docent

maandag, 28 februari, 2022

Wij kunnen je natuurlijk wel vertellen hoe goed onze methodes in elkaar steken en welke voordelen ze je brengen. Maar echt betrouwbare informatie komt van de docent zelf. Daarom vragen we docenten naar hun ervaringen met onze methodes. Hun eerlijke antwoorden lees je in ‘Verkend door de docent’. Deze keer: wat vindt Jos Verdoorn, docent Nederlands aan ROC Midden Nederland Amersfoort, van onze methode Starttaal in Studiereader?

Drieënveertig jaar is Jos Verdoorn inmiddels docent Nederlands, en het vak heeft haar nog geen seconde verveeld. Integendeel: ‘Het is nog steeds uitdagend. Ik vind het echt zo leuk wat er steeds ontwikkeld wordt. Mijn beroep is zo anders dan toen ik drieënveertig jaar geleden startte.’ Aan die ontwikkeling werkt Jos zelf ten volle mee. Als docent Nederlands op het ICT-college van ROC Midden Nederland Amersfoort werkt ze al enkele jaren met een bijzondere manier van lesgeven: scrummen. Daarbij gebruikt ze onze online methode Starttaal in Studiereader.

“In Starttaal in Studiereader staat bij de opdrachten altijd eerst de uitleg. En dat werkt heel goed bij het scrummen.”

 

Wat houdt scrummen precies in?
‘Onze studenten werken in principe niet meer klassikaal, maar in groepsverband. Hierbij zijn ze collega’s van elkaar. Als collega’s kunnen ze individueel werken, maar ook opdrachten met elkaar aangaan, waarbij ze samen afspreken wie wat doet en wanneer ze iets opleveren. Maar ook wanneer ze ondersteuning nodig hebben. Ik loop rond en kan gevraagd worden om uitleg te geven. Maar ik nodig de groepjes ook actief uit voor uitleg. Na tien weken worden de scrum-groepen gehusseld en komen de studenten die in hetzelfde tempo werken bij elkaar te zitten.’ 

Hoe helpt Starttaal in Studiereader bij deze aanpak?
‘In Starttaal in Studiereader staat bij de opdrachten altijd eerst de uitleg. En dat werkt heel goed bij het scrummen. Iedere student of groep maakt namelijk in zijn eigen tempo taken. Dus de studenten zijn met veel verschillende taken bezig. Om de tien weken krijgen ze een nieuwe takenlijst. De mogelijke vragen die ze hebben, kan ik niet in één keer allemaal klassikaal beantwoorden. Daarom moeten ze zich voor het grootste gedeelte zelf kunnen redden. Dat kan goed met Starttaal in Studiereader, omdat ze altijd eerst uitleg krijgen over de opdrachten die ze maken. Dat vind ik een hele fijne manier van werken.’

Foto: Jos Verdoorn en ICT-student


Welke gevolgen heeft het scrummen voor jouw rol als docent?
‘Van doceren ben ik eigenlijk overgestapt naar coachen. Ik kan heel snel een-op-een-uitleg geven of uitleg aan kleine groepjes. Het echte doceren doe ik wel nog een keer per week, tijdens een klassikale workshop. Hierin bespreek ik altijd eerst de problemen waar mijn studenten tegenaan lopen. Daarna ga ik in op een specifiek thema, bijvoorbeeld werkwoordspelling.’

Welk voordeel heeft scrummen ten opzichte van het ‘traditionele’ klassikale lesgeven?
‘Studenten kunnen niet meer achterover leunen, wat bij klassikale lessen behoorlijk vaak gebeurt. Je bent als student enorm betrokken bij alles, want je initieert zelf de taken waaraan je gaat werken. Die moet je ook gewoon af hebben, want anders blijven ze hangen en loop je vertraging op. Bovendien moeten alle studenten hun werk op orde hebben, voor de docent maar ook voor de collega’s uit hun groepje. Loopt een student vertraging op, dan kan ik daar snel op anticiperen.’

Je kunt ze dus, door het scrummen en via Studiereader, meer onderwijs op maat aanbieden.

Hoe doe je dat?

‘In het begin van het jaar zet ik voor mijn studenten in Studiereader een takenlijst klaar. Ook maakt elke student een instaptoets via Studiereader. Zie ik dat er studenten zijn die de instaptoets minder goed hebben gemaakt, dan voeg ik nog extra taken toe aan hun takenlijst. Al vanaf het begin houd je zo rekening met het verschil in niveau. Daarnaast voer ik om de drie weken een reviewgesprek met iedere student. Dus per drie weken geef ik feedback. En wat ik van Studiereader weer zo fijn vind: als ik zie dat studenten met taken bezig zijn, kan ik daar meteen feedback op geven zonder lijfelijk aanwezig te hoeven zijn. Je kunt ze dus, door het scrummen en via Studiereader, meer onderwijs op maat aanbieden.’

Tip: Er is van Starttaal ook een compacte leerlijn, die zowel online als in boek beschikbaar is. Ontdek ons aanbod voor Nederlands voor het mbo.