Startrekenen 1F

Met Startrekenen 1F komen leerlingen in de onderbouw van het vmbo snel op rekenniveau 1F. Ideaal dus wanneer ze dit bij het verlaten van de basisschool nog niet beheersen of hun rekenvaardigheden moeten onderhouden. Ze oefenen op een laagdrempelige manier, met opdrachten die aan de dagelijkse praktijk raken.

Startrekenen 1F

Met Startrekenen 1F komen leerlingen in de onderbouw van het vmbo snel op rekenniveau 1F. Ideaal dus wanneer ze dit bij het verlaten van de basisschool nog niet beheersen of hun rekenvaardigheden moeten onderhouden. Ze oefenen op een laagdrempelige manier, met opdrachten die aan de dagelijkse praktijk raken.

De lesboeken van Startrekenen 1F

Waarom Startrekenen 1F?

Niet alle leerlingen hebben na de basisschool het gewenste rekenniveau. Wil je jouw leerlingen in de onderbouw van het vmbo snel op rekenniveau 1F krijgen? Dan kun je Startrekenen 1F gebruiken. Met theorie in begrijpelijke taal, een duidelijke structuur en instructievideo’s maakt deze rekenmethode rekenen zo toegankelijk mogelijk voor je leerlingen. En met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk en rekenopgaven in een zinvolle context wordt rekenen meteen extra betekenisvol. Zo kunnen je leerlingen hun rekenvaardigheden toepassen in het dagelijks leven.

Startrekenen leerwerkboeken

Startrekenen 1F bestaat uit twee leerwerkboeken. Je leerlingen maken hun rekenopgaven dus op papier. Per rekendomein worden alle rekenvaardigheden afzonderlijk van elkaar behandeld. Zo kun jij een eigen route door de lesstof uitstippelen én die aanpassen voor individuele leerlingen.

Voor online uitstapjes en extra oefeningen op meerdere niveaus, kunnen je leerlingen terecht in ons online oefen- en toetsprogramma Startrekenen Online.