Ontwikkelingen rekenen binnen het vmbo

Ontwikkelingen rekenen binnen het vmbo

Geplaatst op: 18-03-2019

De afgelopen tijd is er veel gesproken over de toekomst van de rekentoets in  het vmbo. Wij begrijpen dat u hier vragen over heeft. Onze rekenredactie volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt u graag op de hoogte van belangrijke uitkomsten. Ook kunnen wij meedenken over de invulling van uw rekenonderwijs en het inzetten van onze rekenmethodes.

Op 5 februari jl. debatteerde de Tweede Kamer over de toekomst van de rekentoets. Voor het voorgezet onderwijs zijn twee moties aangenomen:

  • Met ingang van het schooljaar 2019-2020 wordt de bestaande rekentoets afgeschaft.
  • Er komt een alternatief voor de rekentoets, zoals voorgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW).

Lees meer over de voorgestelde alternatieve invulling van het rekenonderwijs in het vmbo.