Scholen sluiten en vullen samen met Uitgeverij Deviant online afstandsonderwijs in

Scholen sluiten en vullen samen met Uitgeverij Deviant online afstandsonderwijs in

Geplaatst op: 15-03-2020

Op 17 maart verscheen een geactualiseerd artikel over dit onderwerp. Bekijk hier het nieuwe artikel.

Zoals verwacht is de schoolsluiting definitief. Dit heeft het kabinet vanmiddag rond 16:30 uur bekendgemaakt na overleg met de organisaties in het onderwijs. Uitgeverij Deviant heeft alle voorbereidingen getroffen om het onderwijs voor leerlingen in het mbo, PrO, vso, vmbo en po online mogelijk te maken. We zijn inmiddels met scholen in contact en denken per school mee in het bieden van een juiste oplossing voor de invulling van hun onderwijs.

Continuïteit in het lesprogramma

Studenten en leerlingen kunnen vanaf maandag kosteloos tot het einde van dit schooljaar thuis aan de slag met onze online lesmaterialen. Hierdoor is er in deze bijzondere situatie toch continuïteit in het lesprogramma en kan de studieachterstand van leerlingen en studenten beperkt blijven.

Technische en didactische online ondersteuning

Docenten die de komende weken aan de slag gaan met ons online lesmateriaal krijgen daarbij technische en didactische ondersteuning. Tijdens online instructiebijeenkomsten raken docenten snel bekend met de werking van het lesmateriaal en ervaren zij hoe ze op afstand de studievoortgang kunnen bijsturen. Omdat niet elke onderwijssituatie hetzelfde is en leerlingen verschillende onderwijsbehoeften hebben is het belangrijk steeds te zoeken naar een passende oplossing.

Hoe te handelen

Docenten kunnen met met ons online lesmateriaal hun afstandsonderwijs inrichten. Op basis van de aanvraag maken we licenties aan en neemt een vakvoorlichter contact op voor didactische ondersteuning. De licenties zijn geldig tot het einde van het schooljaar en niet enkel tijdens de tijdelijke schoolsluiting.